Bygger fabrikk for luseskjørt i Litauen

Bio Marine starter egen produksjon av luseskjørt i Litauen. Svein Brudeseth Tveiten skal lede det nye selskapet Bio Marine Baltic. For å møte et voksende marked med enda bedre luseskjørt etablerer Bio Marine...

Ansetter Svein Tveiten

Bio Marine styrker sin satsing på luseskjørt og knytter til seg Svein Brudeseth Tveiten som ny ansvarlig for tekstilprodukter. Bruk av luseskjørt er et marked i vekst. Å ansette Tveiten er en del...

Skal bruke dypvann i manetsesongen

De siste årene har maneter i perioder begrenset vannutskiftingen i laksemerdene. Ved å løfte opp dypvann gjennom et rør med trykkluft regner man nå med å kunne sikre et godt merdmiljø også i...

Ice Fish Farm vil løfte merdmiljøet

Ice Fish Farm skal installere vannløftere fra Bio Marine i alle merdene ved tre av sine sjølokaliteter. Ved å holde maneter ute og heve vannkvaliteten får man effektiv drift gjennom hele sesongen. Leveransen...

Leverer systemer for nødoksygen til Rjukan

Eyvi inngikk nylig avtale med Bio Marine om leveranse av nødoksygensystem til det landbaserte anlegget som bygges på Rjukan. Illustrasjon: Hima Seafood Leverer systemer for nødoksygen til Rjukan Selskapet Eyvi har valgt nødsystem...

Norsk teknologi bidrar på Island

Island har svært få store dype fjordsystemer og forholdene er noe forskjellige fra i Norge. Norsk teknologi spiller en stor Islands fremtid innen oppdrett,  forteller Kjartan Lindbøl. Foto: Ice Fish Farm Norsk teknologi...

Plassering av lyskilder i oppdrettsmerder

Plassering av lyskilder i oppdrettsmerder Mye tyder på at horisontalt lys til fisken gir økt effekt for å forhindre kjønnsmodning sammenlignet med vertikal belysning fra oversida. Årsaken er at lyspåvirkning gjennom øynene er...

Hindrer tidlig kjønnsmodning av oppdrettstorsk

Hindrer tidlig kjønnsmodning hos oppdrettstorsk Møreforsking har på vegne av Ode gjennomført et prosjekt for å undersøke og dokumentere effekten av lysregime på oppdrettstorsk. Prosjektet viser at en gjennom systematisk og korrekt regime...

Utvider med fôringsanlegg til RAS

Utvider med fôringsanlegg til RAS Gjennom et samarbeid med Betten Maskinstasjon skal Bio Marine selge fôringsanlegg til landbasert oppdrett. Automatene er norskutviklede og målet til selskapet er å utvikle løsninger til særlig RAS...

Hyppigere hetebølger gir mindre oksygen

Hyppigere hetebølger gir mindre oksygen De siste femti årene har temperaturen i sjøen gradvis økt, samtidig som hetebølger forekommer oftere enn før. Kombinasjonen av temperaturøkning og hetebølger kan gi økte utfordringer for oksygennivået...

Lysbehov hos laks og belysning av laksemerder

Lysbehov hos laks og belysning av laksemerder Bruk av kunstig lys anses som en nødvendighet for å redusere eller eliminere tidlig kjønnsmodning hos oppdrettslaks. Lyssetting gjennom vinteren vil gradvis redusere forekomsten av kjønnsmodning den påfølgende sommeren,...

Scroll to top