LOGGING

Guardian miljølogger

Guardian Max

Trådløs strømmåler

Stasjonær miljølogger

Fôrmengdemåler

Håndmålere

OKSYGENTILSETTING

Netox Net

Netox Drum

NetOx Manifold

BELYSNING

Aqualux vekstlys 2500 W

Aqualux vekstlys
600 Watt

TEKSTILER

Luseskjørt

Parasittbehandling

Ferskvannsbasseng

SIRKULASJON

Turbolift

Midtnorskringen

SYSTEMER

Luseskjørt og Turbolift

Skjørt og oksygenering

Skjørt og Midtnorsk Ring

Badebehandling