Firmaene Kystteknikk og Bio Marine innleder samarbeid om salg og montasje av Valøyluka. I kombinasjon med akustiske formengdemålere vil man tilby løsninger som åpner for mer effektiv logistikk og mindre manuelt arbeid i fôrhåndteringen.

Et firma som har levert et sterkt bidrag til mer effektiv drift av fôrflåter er Kystteknikk, som med sin Valøyluke har gjort levering av fiskefôr til en enkel operasjon, uten behov for manuelt arbeid. Når fôrbåten senker påfyllingsslangen i luka åpner og lukker den seg automatisk.

Valøyluka har en egen mekanisme som gjør at den åpner og lukker seg når fôrbåten senker påfyllingsslangen.

– Det startet med at Guttorm Enoksen ved Marine Harvest kom til oss med noen skisser. De trengte noen til å videreutvikle en idè. Den første luka ble produsert i 2014, og vi har siden den gang levert mer enn 1000 luker. Valøyluka er nærmest blitt en bransjestandard, forteller Vebjørn Gullbrandsen ved Kystteknikk.

Valøyluka er også en viktig bidragsyter i HMS for de som jobber i sjøen ved å fjerne en arbeidsoperasjon som ofte foregår på kveld og natterstid.

For å styrke markedsføring og øke kapasitet på montering har Kystteknikk inngått et samarbeid med Bio Marine, som heretter skal ta seg av dette for nye kunder.

– Vi har hendene fulle med å drive produksjon. Det er en fordel for oss å overlate salg og montasje til en partner som stadig har folk på flåtene. Samarbeidet vil gjøre en rimelig og smart luke enda mer konkurransedyktig, sier Gullbrandsen.

Mengdemålere 

Grunnen til at Bio Marine ønsker Valøyluka i sitt produktspekter er at den passer svært godt inn i det øvrige utvalget.

Fôrmengdemåler installert ved oppdrettsanlegg i Norge

– Vi monterer stadig flere fôrmengdemålere på flåter, og vi ser at med Valøyluka kan vi tilby en komplett løsning ferdig montert, det blir også teknisk sett enklere. Sammen vil produktene bidra til nærmest full automatisering av logistikken på fôrflåter, forteller Nils Hovden ved Bio Marine.

Effektiv drift av fôrlager har ifølge Nils Hovden i Bio Marine for mange anlegg representert en liten utfordring.

– Det er stor gevinster i effektiv lagerstyring og innkjøp til rett tid. Med en god mengdemåler og med Valøyluka vil kunden oppnå akkurat det, forteller Nils Hovden ved Bio Marine.

Firmaene Kystteknikk og Bio Marine er  allerede igang med å planlegge integrerte løsninger som skal kunne forenkle montasjen ytterligere.

LAST NED BROSJYRE

Scroll to top