Sikker og ubetjent fôrluke

Valøyluka gjør det mulig for ubemannede fôrflåter å ta imot last av fiskefôr. Den åpner og lukker seg selv automatisk når påfyllingsstussen senkes nedpå. Mer enn 1000 luker er allerede levert til oppdrett. Valøyluken er en viktig bidragsyter i HMS. Den fjerner en arbeidsoperasjon som ofte foregår om kvelden og natterstid.
Funksjonsbeskrivelse

• Toppluka låses i åpen posisjon. Fylling fra fôrbåt skjer via slange som senkes ned i lukas trakt
• Slangens vekt er større enn vekten av loddet på vippeluka, og vektforskjellen gjør at luka åpnes
• Ved endt fylling trekkes slangen opp og motvekten på vippeluka sørger for at luka lukkes. Fôrsiloen er nå tett
• Det er også utviklet en trakt for montering på fôrslangen. Denne gjør det mulig å levere fôr i urolig sjø ved at slangen kan vandre fritt i trakten

I forbindelse med montering av Valøyluke velger mange å montere fôrmengdemåler. Be oss om tilbud på dette.

Valøyluka montert på fôrflåte, her utstyrt med værdeksel, som løftes av før fôrbåten ankommer.

Materiale: Sjøvannsbestandig aluminium
Mål: Standard mål1,20 x 1,20 meter og på forespørsel.

Her kun selve luka, man kan bestille tilpasning til selve lageret etter ønske.