Undervannslys i smoltanlegg bedret appetitten i sjøen

På grunn av fargen på vannet fikk man for lite lite lys ned i dypet av karene. Ved å installere undervannslys har man imidlertid oppnådd svært gode lysforhold. Smolten har respondert med bedre utvikling og svært god appetitt etter overgang til sjøen.

Lite lys i vannmassene i de fem meter dype karene ble antatt å være den viktigste årsaken til at særlig høstsmolten ikke hadde den utviklingen som man ønsket. Blant annet har det skortet på appetitten etter overgang til sjøen, og særlig for nettopp høstsmolten. Som ved andre settefiskanlegg hadde man basert seg på lys ovenfra, fra generell opplysning av lokalene og i tillegg lyskastere montert rett over karet. Men fordi vannkilden inneholder mye naturlig farge (humus) var belysningen etter alt å dømme ikke tilstrekkelig.  Man så heller ikke bort fra at den store graden av lufting og oksygenering i karene, som gir en viss opphopning av partikler, også vil kunne begrense vannets gjennomtrengelighet for lys.

Vassdraget

Det er både nedbørsforhold og vassdragets beskaffenhet som gjør at fargetallet i vannkilden er høyt. Vannet kommer fra et vassdrag med med et jordsmonn av mye skog. Økt fargetall i vannkilder settes i forbindelse med endret klima og kanskje opphoping av humus i jordbunnen etter flere tiår med tidligere sur nedbør. Med kar som er fem meter dype hadde det lenge vært en mistanken om at man ikke hadde maktet å gi fisken nok lys. Dette ble derfor sett på en klar utfordring, ikke minst for å kunne være sikre på at man var i stand til å styre smoltifiseringen hundre prosent. Lite lys i karene har også et velferdsmessig aspekt. Lys er en naturlig stimulus for fisken, og lysbehandling er et kjent virkemiddel mot vinterdepresjon.

Overflatelys ikke nok

Man hadde i flere runder forsøkt å bøte på lysforholdene ved å øke mengden overflatelys, men virkningen har ikke vært tilstrekkelig til å trenge gjennom det fargede vannet og helt ned i dypet. Enden på visa ble at man valgte å installere undervannslys som i utgangspunktet har vært beregnet for merder. For å oppnå ønsket lyseffekt installerte man fire LED lysekroner på 600 watt i karene i 12 metringene og fem tilsvarende LED-kroner i 16 metringene. I naturen er det ikke normalt at fisk opplever lyskilder nede i vannet, men i kombinasjon med overflatelys ble det sett på som forsvarlig.

God effekt

I ettertid ser det ut til at man oppnådde den positive virkningen man hadde håpet på. Meldingene man har fått tilbake fra matfiskanleggene på de første partiene av vår-smolt, er at den viste en betydelig økt appetitt i forhold til tidligere. Smolten kom seg kjappere til matfatet enn før. Nå forventer man samme effekt på høstsmolten, som tradisjonelt er litt tregere med å ta til seg fôr i sjøen.
Lysene man har installert er levert av Bio Marine, som også har bistått med prosjekteringen av lyset, som styres fra kontrollsystemet på vanlig PC. Totalt har man installert 40 armaturer, som dekker alle karene.

Scroll to top