Turbolift sikrer merdmiljøet bak luseskjørtet

Luseskjørt brukes effektivt for å redusere påslag av lus og parasitter i oppdrettsmerder. En ulempe med bruk av luseskjørt er at de begrenser vannutskifting og reduserer vannkvaliteten i merdene.


For å møte denne utfordringen har Bio Marine utviklet Turbolift. Ved hjelp av trykkluft løfter Turbolift store mengder dypvann opp til overflaten, noe som sikrer tilførsel av nytt, oksygenrikt vann. Dypvann løftes effektivt gjennom en vertikal søyle og opp til overflaten. På denne måten skylles oksygenfattig vann ned og ut av merdene, mens nytt, oksygenrikt vann tilføres på overflaten.

Egenskaper ved bruk av Turbolift:

  • Energieffektiv vannløfter
  • Spyler ut lus som oppholder seg innenfor skjørtet
  • Øker oksygeninnholdet
  • Forbedrer vannmiljø
  • Kan bidra med temperaturgevinst

Turbolift sørger for en mer helhetlig og effektiv utskifting av vannmassene bak luseskjørtet.

 «Vi testet Turboliften 10 uker frem mot utslakting i august og ser at systemet leverte veldig mye vann til skjørtevolumet. Det ble målt vesentlig høyere oksygenverdier i denne merden sammenlignet med nabomerden (midtnorsk ring).

Kristoffer Bendiksen, driftsleder, Salmar.

Diffusor i åpent vann (over) vil i hovedsak bevege vannet horisontalt og utover. Turbolift (under) gir effektiv bevegelse fra dypet, oppover og vertikalt. Dette gir bedre
utskifting av vann i rommet bak luseskjørtet, mindre innblanding og mer energieffektiv transport. Med en mer effektiv transport av dypvann oppnås en ”flushing” av vannvolumet bak skjørtet.