Turbolift sikrer merdmiljøet bak luseskjørtet

Dype luseskjørt har vist seg svært effektive for å redusere påslag av lus og parasitter, og vil i mange tilfeller også beskytte mot amøber og alger i overflatesjiktet.  For en god del oppdrettsanlegg er det ønskelig å bruke skjørt gjennom hele produksjonssyklusen, men luseskjørt begrenser vannutskiftingen og reduserer vannkvaliteten og dermed også oksygeninnholdet i vannet.

For å bøte på dette har vi utviklet TurboLift.

Langt mer effektiv enn lufting i åpne vannmasser

Turbolift sørger for en mer helhetlig og effektiv utskifting av vannmassene bak luseskjørtet. Målinger og erfaring viser klart at Turbolift gir mer effektiv virkning enn en åpen diffusor (Midtnorsk Ring).

Skifter ut vannet i merden 12-24 ganger/døgn
Spyler ut lus som oppholder seg innenfor skjørtet
Øker oksygeninnholdet
Forbedrer generelt vannmiljøet (reduserer bl.a. partikkelinnholdet)
Kan bidra til betydelig temperaturgevinst

Turbolift sørger for en mer helhetlig og effektiv utskifting av vannmassene bak luseskjørtet.

 «Vi testet Turboliften 10 uker frem mot utslakting i august og ser at systemet leverte veldig mye vann til skjørtevolumet. Det ble målt vesentlig høyere oksygenverdier i denne merden sammenlignet med nabomerden (midtnorsk ring).

Kristoffer Bendiksen, driftsleder, Salmar.

Diffusor i åpent vann (over) vil i hovedsak bevege vannet horisontalt og utover. Turbolift (under) gir effektiv bevegelse fra dypet, oppover og vertikalt. Dette gir bedre
utskifting av vann i rommet bak luseskjørtet, mindre innblanding og mer energieffektiv transport. Med en mer effektiv transport av dypvann oppnås en ”flushing” av vannvolumet bak skjørtet.