Picture: Mr. Espen Skjellhaug at the control centre for the two farms

Trådløse målebøyer sikrer bedre miljødata fra sjølokalitetene

Gratanglaks og Kleiva Fiskefarm investerer i bedre oksygenkontroll i sine sjøanlegg. Målet er å sørge for at det alltid fôres effektivt og fisken sikres best mulig velferd.

Oksygentilstanden i merdene kan i perioder falle under det som er optimalt, derfor investerer man nå i et komplett opplegg med trådløse målebøyer til alle lokaliteter.
-Vi bruker ti meters luseskjørt i perioder. Dette begrenser vannutskifting og kan føre til redusert innhold av oksygen. I tillegg vil oksygentilgangen av naturlige årsaker variere med alger og lysforhold. Med de nye målebøyene ønsker vi å skaffe oss full oversikt over oksygenforholdene, også med tanke på å fjerne eller lette på luseskjørtene før oksygenverdiene dropper for mye, sier Espen Skjellhaug, leder for kontrollsenteret på Engenes for de fire lokalitetene med til sammen 33 merder hos de to selskapene.

Enkelt i bruk
Best mulig vekst fordrer best mulig oksygentilgang i merdene. Både mengde fisk, bruk av luseskjørt og merdenes plassering i forhold til vannstrøm og andre faktorer gjør at oksygenmengden kan variere.
– Vi har tidligere benyttet oss av et målesystem som fungerte greit, men det krevde 220 volt tilgang og var tungvint i bruk. Vi har i tre måneder testet ut trådløse batteridrevne målebøyer av typen Guardian. De leverer målinger på både oksygen og temperatur hver 10 minutt til nettskyen og kan stå nesten et år i sjøen uten lading. Dette har fungert meget bra så vi går nå for samme opplegg til alle lokaliteter, det er et enkelt system å bruke, sier Skjellhaug.
Målingen så langt har vist tilfredsstillende oksygenverdier. Nå går man imidlertid en varmere årstid i møte, med høyere vanntemperaturer og mindre oksygen i sjøen.

Lusekontroll
Et forhold som klart begrenser oksygentilgangen er bruk av luseskjørt.
– Kombinert innsats med luseskjørt, rognkjeks og laserutstyr gjør at vi klarer å holde parasittproblemet under kontroll, men det krever at vi skaffer oss bedre data for oksygen og temperatur, ikke minst i forhold til planlegging av fôringen, fisken trenger som kjent mye oksygen, også en god stund etter fôring, sier Skjellhaug.
Selv om man appetittfôrer med kamera ønsker man å sikre at man forer når det er rikelig med oksygen. Det kan også være interessant å fore ulike merder til ulike tider. Med oksygenmåling inne i merden kan man få relevante data og kunne planlegge foringen bedre.
– Ved å plassere målebøyene strategisk forventer vi at de vil gi oss den kontrollen med oksygen og temperatur vi mener vi bør ha, og så får vi alle data levert rett på skjerm, sier Skjellhaug.

Scroll to top