Trådløs fôrmengdemåler klar for markedet

Norske merdanlegg blir stadig mer digitaliserte og styrt etter målinger av vannmiljø. Men i lang tid har man savnet en pålitelig måler for mengde fiskefôr på lager. Nå ser det imidlertid ut til at problemet er løst.

Utviklingen av en ny fôrmengdemåler har blitt fulgt med stor interesse av oppdrettsnæringen og nå er den tilgjengelig for salg gjennom selskapet Bio Marine i Trondheim.

– Den er robust og funksjonell og har vært til testing siden september i fjor. Den vil gjøre det enkelt å få nøyaktige tall på hvor mye fôr som er på lager, forteller Svein Svengaard hos Bio Marine i Trondheim.

Akustikk

Strømmen av fiskefôr til oppdrettsnæringen øker og det bygges stadig større flåter til å støtte de automatiske fôringssystemene. Å anslå mengden fiskefôr på lager er viktig både for lagerhold og logistikk. Problemet har imidlertid vært at målerne på markedet ikke har tålt støv og fett, som forekommer i fôrsiloene. Den nye måleren baserer seg imidlertid på måling ved hjelp av lyd og påvirkes ikke av miljøet i samme grad som andre produktene som er på markedet.

– Når målerne svikter baserer man seg på visuelle anslag, og dette blir alt for subjektivt. Skal man ha effektiv logistikk bør man vite hvor mye fôr man har på lager. Med de nye akustiske målerne er en utfordring ryddet av veien for oppdretterne. Målerne er nærmest vedlikeholdsfrie, forteller Svengaard ved Bio Marine.

Integrert

Formengdemåleren kommer med en ferdig oppsatt hjemmeside der alle siloene vises som figurer. Hjemmesiden er integrert i samme hjemmeside for miljøloggere fra Meox, der man kan se vannstrøm, salinitet, oksygen og temperatur.

– Oppdrettsanleggene blir stadig mer avanserte, og behovet for eksakt overvåking av miljøet i merdene er avgjørende for både fiskevelferd og effektiv drift. Mange har savnet en enkel og pålitelig måler for mengde fôr på lager. Det er derfor en stor dag for oss nå som vi kan tilby den nye måleren, sier Svengaard.

Allerede en uke etter at man har fått produktet tilgjengelig har det kommet inn en rekke forespørsler fra faste kunder.

– De har fra før av kjøpt sonder fra oss som måler oksygenmetning og strømstyrke i sjøen, det er ikke mer å forlange enn at de får vite hvor mye fôr de har på lager, sier Svengaard.

Scroll to top