SalMar tar i bruk flere typer lys

Flere gode alternativer innen vekstlys er blitt tilgjengelig. For å sammenligne praktisk bruk og resultater skal SalMar ta i bruk ulike typer lys gjennom en hel vekstsesong.

Rett lys er viktig for fiskevelferd og med på å sikre kvaliteten på fisken. For å sammenligne effekten av ulike typer oppdrettslys vil Salmar installere lys fra flere leverandører og bruke de gjennom neste vinter.

- Lyset har vist seg å være viktig for fiskens trivsel og vekst. Vi er varsomme med å endre på lysforholdene, men vi ønsker å skaffe erfaring gjennom å ta i bruk nye løsninger. Derfor går vi gradvis fram og ønsker å verifisere virkningen for flere ulike typer lys, forteller teknisk sjef Jørgen Holmen i SalMar Farming.

SalMar ønsker også å skaffe seg erfaringer med teknisk kvalitet og praktiske forhold ved de ulike løsningene. En av variantene man vil ta i bruk består av en lysekrone som senkes ned midt i merden. 

- I fjor testet vi ut en løsning med sentral lysekrone i to merder, med gode resultater. Nå skal vi kjøre det samme opplegget i 25 merder. Vi regner med at dette vil gi oss et grunnlag for å se om de ulike lystypene gir noe utslag på slaktekvaliteten på fisken. Vi arrangerer dette i paralleller, forteller Holmen. 

En fordel ved å bruke en sentral lyskilde er at driften blir enklere. Ved de fleste arbeidsoperasjoner i et sjøanlegg er man nødt til å rydde lys og annet utstyr unna i forkant og montere lyset på plass etterpå. Med bare ett lyspunkt vil dette bli mindre arbeidskrevende. Å benytte kun en lyskilde vil dessuten kunne redusere kostnadene. Å lyssette med mange punkter er den tradisjonelle løsningen.

- For oss er kvaliteten på fisken det viktigste, men dette har flere sider, så etter en storskala sammenligning regner vi med å sitte igjen med en fasit som vi kan ta med oss videre, sier Holmen.

En av leverandørene i forsøket er Bio Marine, som skal levere 25 sentrale lysekroner i form av et undervanns-LED-lys armatur på 2500 W.

- Flere anlegg har allerede prøvd dette gjennom en hel sesong og vi har fått gode tilbakemeldinger. Havforskningen har gjort målinger av lysmengde ved ulike avstander fra krona, og vi er fornøyd med resultatene. Vi er selv 100 % trygge på kvaliteten og nøler ikke med å anbefale lysene og vi ser fram til å høre hva SalMar vil konkludere med ut på vårparten, sier Svein Svengaard ved Bio Marine.

Scroll to top