Bio Marine styrker sin satsing på luseskjørt og knytter til seg Svein Brudeseth Tveiten som ny ansvarlig for tekstilprodukter. Bruk av luseskjørt er et marked i vekst. Å ansette Tveiten er en del av Bio Marines strategi om å videreutvikle sitt utvalg innenfor luseskjørt.

– Naturen er omskiftelig mens oppdrett krever forutsigbarhet. Stadig flere selskap velger å installere systemer som sikrer godt merdmiljø også i perioder med krevende ytre forhold. I takt med at oppdretterne i større grad rigger seg for å verne om fisken opplever vi en økendeetterspørsel etter sirkulasjon, oksygenering, overvåkning og da også luseskjørt, sier Nils Hovden, markedsansvarlig hos Bio Marine.

Svein Brudeseth Tveiten

Tveiten regnes som en nestor i bransjen med mange års erfaring med å produsere nettopp luseskjørt til oppdrett. Han har i en årrekke blant annet drevet egen virksomhet i Rantex Flaarønning, nettopp innen produksjon av luseskjørt og ferskvannsbasseng, basert på ulike typer tekstiler. Tveiten står også bak flere patenterte løsninger som brukes innen oppdrett.

Ansettelsen av Tveiten markerer et langsiktig mål hos Bio Marine om å tilby komplette løsninger for merdmiljø.

– Gjennom tidligere samarbeid vet vi god hva Svein står for, sier Hovden, og ser fram til å få ham inn på laget nå når Bio Marine skal utvikle en komplett pakke innen merdmiljø.

De siste årene har Tveiten arbeidet som rådgiver innen design og utvikling av oppdrettsutstyr, til ulike oppdrettere og produsenter.

– Jeg kjenner Bio Marine godt fra tidligere samarbeid og ser fram til å bidra til utviklingen av nye produkter. Her er det lagt ambisiøse planer, så dette virker veldig spennende, sier Svein Brudeseth Tveiten.

Scroll to top