Chilensk produsent av oksygenanlegg ser spennende marked i norske merdanlegg. I Sør-Amerika er egenprodusert oksygen blitt stadig mer vanlig. Norske diffusorer benyttes allerede i stor skala.

Så langt her det i Norge ikke vært vanlig å tilsette oksygen i merdene. Vannutskiftingen er god og havet er rikt på oksygen. I Chile derimot har man de siste årene sett en utvikling der produksjon av oksygen ute på merdanleggene har blitt stadig mer vanlig. Ny og mer tilpasset teknologi har gjort det mulig, og stadig flere produserer egen oksygen på lokaliteten.

– I Chile har de fleste store oppdrettsanlegg installert oksygenering. Etterspørselen etter komplette systemer øker, forteller John Marcus, leder for det Chilenske selskapet Oxzo, som det siste året har levert tolv flåter for oksygenproduksjon med diffusorer, samt utstyr for å verne fisken under algeoppblomstring.

Havstrømmene utenfor Sør-Amerika inneholder oksygenfattig vann, et fenomen som ellers fører til stans i veksten hos laksen. Periodisk tilsetting av oksygen er viktig for å opprettholde vekst og apetitt, og man taper ikke verdifull tid i produksjonen.

Det er bruken av luseskjørt som har gjort at chilenerne har fattet interesse for det norske markedet. Man fikk høre om luseskjørt og utfordringer med oksygen da man for et par år siden begynte å kjøpe norske diffusorer.

– Vi har lært mye om norsk oppdrett ved å samarbeide med det norske firmaet Biomarine, og vi har såpass forventninger til det norske markedet at vi har tatt med oss en komplett enhet til Norge, vi er sikre på at den kommer i drift i løpet av kort tid, sier Marcus, som under Aquanor stiller ut sine systemer i samarbeid med firma Biomarine i Trondheim.

Forskningsleder Asbjørn Bergheim ved firma Oxyvision er ikke overrasket over at det brukes oksygen i stor stil i Chile og synes det er en god ide å oksygenere ved bruk av luseskjørt.

– Med luseskjørt vil noe av det samme inntreffe. Lave oksygenverdier i perioder vil føre til redusert vekst, som går ut over lønnsomheten. Veksttiden i sjøen vil kunne forlenges med opp til 2 – 3 måneder, og man taper effektivitet. Jeg er sikker på at mange som bruker skjørt ville tjent stort på å oksygenere, sier Bergheim.

Det er firmaet Biomarine som skal markedsføre Oxzos oksygeneringsanlegg i Norge, og man har allerede flere interessenter. En komplett container for oksygenproduksjon blir vist fram på Skansen under messen.

Samarbeidet med Biomarine startet med at man testet ut den norske diffurosen i sjøanlegg.

– Diffusor spiller en veldig viktig rolle for effektiviteten i oksygentilsetting. Til sammen har vi kjøpt mer enn femti kilometer diffusorslange fra Norge, og vi ser fram til Aquanor og til å legge videre planer sammen med Biomarine, sier Marcus.

– Chile ligger langt framme innen produksjon og styring av oksygentilsetting. Oxzo leverer komplette automatiske systemer med smart styring på merdnivå, og med vår Netox diffusor, som Chilenerne allerede bruker har vi en perfekt match i teknologi, sier markedssjef ved Biomarine, Nils Hovden, som ser fram til å kunne tilby næringen komplette okygeneringsløsninger. Biomarine er datterselskapet til Oxyvision, som har utviklet diffusoren som er blitt så populær i Chile.

Les om systemer med oksygentilsetting.

Scroll to top