Sensor Globe - Mobil eller stasjonær miljøsonde med loggefunksjon

Sensor Globe måler og lagrer verdier på oksygen, pH, temperatur og G-kraft. Sensor Globe har justerbar egenvekt, monteres fast eller følger fisken i rør, pumper, transport, behandling eller annen håndtering. Kobles via Bluetooth.

Alle sensorene ligger inne i kula, som kan plasseres på et fast sted eller kan flyte omkring. Via egen app eller ditt dashboard kan du se data i sanntid, navigere dashbord og  zoome inn på et spesifikt sett med historiske data. Man kan gi tilgang eller eksporte og sende filene til andre.

Sensor Globe kan ballasteres til å flyte, synke eller ha nøytral oppdrift slik at den kan følge fisken. Dermed kan man bruke målinger til å optimalisere fiskevelferd og avdekke utstyrsproblemer. Ved å flyte med fisken gjennom hele produksjonslinjenensorene gjør Sensor Globe gjør det mulig å simulere fiskens opplevelser.

SJØBASERT
Åpne eller lukkede merder, i fjord eller til havs, under håndtering, parasittbehandlng, ved pumping, i brønnbåter, med leveranser, i ventemerder eller før slakting.

LANDBASERT
Gir viktig informasjon fra RAS eller i anlegg med gjennomstrømming, i oppdrettskar, luftere, på ulike dyp og under vaksine.

TRANSPORT, PUMPER & RØR
Følger fisken gjennom alle pumper og rørsystem i  hele transportprosessen, i brønnbåter, tankbiler eller ventemerder.

Sensor Globe

Kommunikasjon: Bluetooth 5.0 trådløse (<60 meter)
Oppdrift: Regulerbar ballast
Maks dyp: 100 m
Bredde: 12 cm
Driftstid batteri:
- 5 sekunder logg intervall = 10-12 dager
- 15 minutter logg intervall = 4-5 måneder
Logger: online og offline 

Sensor Globe gjør det enkelt å måle og ordne miljødata. Sensor Globe er trådløs, praktisk i bruk, målingene vises digitalt.

Målinger kan sees på app eller nettside med oversiktlige menyer og målinger.