Satser videre på undervannslys til rekordsmolt

Både for fiskevelferd og visuell kontakt med fisken velger Trøndersmolt å kjøre videre med full undervannsbelysning til smolt med rekordartet vekst. Etter å ha testet forskjellige fabrikater landet man på to til tre enkle LED-kroner i hvert kar.

Trøndersmolt driver produksjon av smolt i Åfjord kommune med en kapasitet på inntil 4 mill. pr år. Fisken leveres til lokale oppdrettsanlegg som Refsnes laks og Måsøval Fiskeoppdrett. Takket være to store og effektive vann-til-vann varmepumper kan man holde høye vanntemperaturer med et lavt energiforbruk. Anlegget er av RAS-type og drives med lavt vannforbruk og høy rensegrad.
Veksten i anlegget er da også formidabel, man leverer som regel en fisk som veier 220-250 gram i snitt i løpet av 48 uker fra rogna er klekt.

Etter å ha prøvd ulike løsninger av undervannslys går man nå videre med lys i karene, ved å installere lysekroner i alle karene i anlegget.

Gunstig

- Vi mener og tror lys har en gunstig virkning på fiskens velferd. Med tre meter dype kar og mye fisk kan det dessuten være en utfordring å holde god visuell kontakt med fisken. Vi har erfart at lys gjør det enklere for oss kunne se at alt er i orden i karene. Med undervannslys får vi opplyst karet på en annen måte enn med lys ovenfra, forteller daglig leder Bent-Are Ratvik. 

Anlegget består av to 12 m kar og seks 10 m kar som brukes til både smolt og pre-smolt. For å sikre at man får nok effekt er det installert to lysekroner hver på 600 watt i alle 10 m karene og tre lysekroner i alle 12 m karene.

I pre-smolt perioden bruker man lys hele døgnet, mens man etter vaksinering stimulerer fisken til å smoltifisere ved å bruke en fast dag-natt lysrytme med 12 timer lys og 12 timer mørke i en periode på 400 døgngrader.

Soft start

Den nye undervannslyset har vært brukt sammen med eksisterende belysning over en lengre periode. Det har soft start funksjon som gjør at fisken får en gradvis overgang fra mørke til lys.

- Lyset under vann kjøres synkront med lyset over karet, slik at vi får full lyseffekt fram til smoltifisering, forteller Ratvik.

Selve fargen på lyset ser ifølge Ratvik ikke ut til å spille avgjørende rolle. LED-armaturene drives med 12 volt. Omformeren er innbakt i selve krona, noe som gjør montasjen enkel. Lyset er er av fabrikat Aqualux fra Bio Marine.

- Vi har ennå ikke fått koblet undervannslyset til lys-styringen ennå, så det blir å slå lyset av og på manuelt under stimulering til smolt, men det er noe vi ønsker å se nærmere på, sier Ratvik.

Klart vann

Selv om man bruker RAS-teknologi er vannet ifølge Ratvik ikke vesentlig mer farget enn det pleier være i gjennomstrømningsanlegg med et innslag av humus.

- Vi har etter min oppfatning ganske klart vann i anlegget, særlig etter at vi satte mer fokus på partikkelfilterne, samt hyppig skylling av biofiltre. Jeg føler imidlertid at lys under vann gir oss bedre kontroll med både fiskehelse og velferd, noe som kan slå ut på god vekst og lav dødelighet. Fisk i naturen får mye lys gratis, så det bør den vel også få i oppdrett, det ser ut til at fisken trives godt med dette undervannslyset, sier Ratvik.

 

Scroll to top