Plassering av lyskilder i oppdrettsmerder

Mye tyder på at horisontalt lys til fisken gir økt effekt for å forhindre kjønnsmodning sammenlignet med vertikal belysning fra oversida. Årsaken er at lyspåvirkning gjennom øynene er avgjørende for å redusere hormon-produksjonen som styrer kjønnsmodningen hos stor fisk.

Lampenes styrke og plassering i store oppdrettsmerder for å oppnå best mulig effekt har vært et tema i industrien de siste åra. Det er velkjent at bruk av kunstig belysning er avgjørende for å kunne redusere kjønnsmodningen i merdene til et minimum både hos laks og torsk. Videre er det kjent at det kreves høyere lysstyrke for å unngå kjønnsmodning hos torsk sammenlignet med hos laks. Det skriver BioMarine i et innlegg.

Lyspåvirkning av øynene og pinealkjertelen på fiskens hode er utgangspunktet for produksjon av hormonet melatonin som bla. styrer kjønnsmodning og vekst, se Figur. Melatonin dannes hovedsakelig i nattemørke og derfor er det viktig at kunstig lyspåvirkning om natta undertrykker denne produksjonen som ved naturlig døgnvariasjon igangsetter modningsprosessen.

- Til forskjell fra lysleverandører som vektlegger belysning fra overflata i merdene som lyser nedover i vannsøyla har BioMarine (BM) utviklet undervannslamper som sprer lyset horisontalt 360 grader i vannet. Tilbakemeldingene fra oppdrettere som anvender BMs lys er gode og som rapporterer om lite kjønnsmodning og god vekst, skriver de.

Asbjørn Bergheim er forskningsleder i BioMarine. Foto: BioMarine

-En hovedårsak til at vi satser på horisontal belysning er at studier tyder på at melatoninproduksjonen i større grad påvirkes av lysreseptorene i øynene enn av reseptorene i pinealkjertelen, sier Asbjørn Bergheim, forskningsleder i Bio Marine. Det har bla. vist seg at fisk med øyekatarakt og nedsatt syn er mer utsatt for tidlig kjønnsmodning. Det er også hevdet av forskere at lystilførselen til pinealorganet er redusert hos større fisk pga. et tykkere hudcellelag enn hos yngre fisk (Frode Oppedal, pers. med. 2023).

Scroll to top