LED-lys har dempet stresset under overgang til sjøfasen, stimulert appetitten og bedret fôrfaktoren i vintersesongen.

Saumon de France i Cherbourg vil i år fôre opp 450 tonn laks, og er som en småfisk å regne etter norsk skala. Men den franske laksen vokser godt og er et populært produkt. Etter å ha slitt med resultatene i noen år installerte selskapet i fjor LED-lys i merdene, med gode resultater.

– Lyset har stått på i hele vinter. Fisken fikk en god start i sjøen og fôrfaktoren er svært god. Den virker mindre stresset og har et mer regelmessig svømmemønster. Alt tyder på at lyset gir den både ro og vitalitet, sier Alexis Lemarchand, driftsleder ved anlegget.

Irsk smolt
Smolten i fjorårets innsett kommer fra Fanad i Irland, og ble sjøsatt november med en vekt på 80 gram.

– Rent vitenskapelig kan jeg ikke bevise hundre prosent at lyset er årsaken til de gode resultatene, siden vi ikke har parallelle forsøk, men vi sitter med følelsen av lys har vært veldig gunstig. Det ser ut til å stimulere vekst og utvikling. Vinteren er mørk, men vannet er varmt, kanskje det er så enkelt, sier Lemarchand.

Etter et år i sjøen begynner man nå å slakte fisk over tre kilo netto. Gjennomsnittlig vekstperiode i sjøen er 15 måneder. På grunn av dårlig tilgang på god smolt har produksjonen variert noe gjennom årene, men med smolt fra Irland og vinterlys satser man på å øke.

Konsesjonen er på 3.000 tonn og selskapet regner med å sette ut 400.000 smolt. Fjorårets utsett var på 160.000 smolt.

Napoleon
– Vi har brukt lys før med gode erfaringer men med tekniske problemer. Med nye undervanns-LED-lys er det enklere for oss. Vi henger to lysekroner på et par meters dyp i hver merd. Lyset ble skrudd på i november og av ved vårjevndøgn, så nå får den naturlig lys, sier Lemarchand.

Merdene ligger bak en enorm molo i sin tid bygget av Napoleon. Sjøtemperaturen på Bretagnekysten er aldri under åtte grader, og vekstpotensialet er stort. En begrensning for anlegget er sommertemperaturer, som kan komme opp i 20 grader.

– Vi må ta det pent, så langt har det gått fint, siden kyststrømmen er sterk, men vi ser på løsninger for å sikre fisken sommerstid, forteller Lemarchand.

Spesialfôr
Lysene oppdretteren har installert i de 12 merdene heter Smaragd krone 450 watt og kommer fra Bio Marine i Trondheim. Nøtene er cirka ti meter dype og er 30 meters kvadratiske stålmerder.

Fisken får et omega-anriket spesialfôr som produseres i Frankrike på lisens fra Biomar. Det meste av fisken går til røking, noe man selv tar seg av.

– Vårt mål er å levere en eksklusiv vare med klar opprinnelse, det er en fransk laks, som trives med norske lysekroner, sier en smilende Alexis Lemarchand.

Scroll to top