Oksygentilsetting i lukkede sjømerder

Lukkede merder har behov for effektive og stabile systemer for tilsetting av oksygen på regulær basis. Til dette formålet egner  NetOx slangediffusor seg meget godt. Ved bruk av trykkinnløst oksygen vil NetOx fungere både for kontinuerlig oksygentilførsel  og som nødoksygenering. NetOx kan forsynes både med egenprodusert og flytende levert oksygen. NetOx er enkel å regulere og kan bygges i alle typer utforminger tilpasset geometrien til merdposen.

Systemet leveres ferdig montert og klart til bruk. Oksygenskap kobles til oksygenkilden via hovedforsyningsslangen. Diffusorene forsynes fra oksygenskap via manifolder som monteres over vann i tilknytning til skapene. Fra manifoldene går det forsyningsslanger ned i posen og disse er koblet til diffusorslangene. NetOx er verdens med benyttede system for tilsetting av oksygen i fiskeoppdrett, og har en enkel konstruksjon som sørger for jevn tilførsel av oksygen til hele merdposen.

Tekniske data NetOx

NetOx materiale: EPDM
Åpningstrykk: 1 bar
Dimensjon/ytre dim: DN 16/25
Materiale i tilførselsslange: EPDM
Tilførselsslange dim: DN 13
Anbefalt maksimalt uttak: 0,35 kg O2/m/t
Manifold materiale: AISI 316 syrefast stål

Innretningen består av et fordelingsskap, manifolder, forsyningsslanger og NetOx patentert diffusorslange.

Eksempel på styreskap for oksygentilsetting