Norsk teknologi til oppdrett i syden

Oppdrettsselskaper i varmere strøk ser til Norge for ny teknologi. Også innen behandling mot parasitter vinner også norske løsninger nytt terreng.

Norsk fiskeoppdrett har ledet an i stordrift av lakseoppdrett på verdensbasis, med automatisering og overvåking. Når oppdrettsanlegg i sydligere strøk skal skalere opp og effektivisere sin drift vender man gjerne blikket mot nord for råd og løsninger.
– Vi har ambisjoner om å drive i større skala og ta i bruk mer teknologi, da blir vi samtidig mindre avhengig av manuell arbeidskraft. Tradisjonen ved Middelhavet er å bruke folk til nær sagt alt, som for eksempel dykkere til å plukke død fisk og sjekke fôring, forteller driftssjef Olav K. Øvereng med Andromeda Group, som driver med oppdrett av havbrasme (sea bream) utenfor Alicante.

Fôring og overvåking

Oppdrett ved Middelhavet har lange tradisjoner med småskala drift og billig manuell arbeidskraft. Innen en del fiskearter er det stort potensiale for økt produksjon og dermed også effektivisering.
– Vi har en daglig produksjon på ca 15-20 tonn, men vi er ikke i nærheten av norske anlegg i effektivitet, det er et stort potensiale for utvikling og oppdrettsfisk gir gode priser i et økende marked, forteller Øvereng.
I løpet av det siste året har man derfor tatt i bruk stadig mer norsk utstyr ved anlegget. Blant annet automatisk foring er blitt innført.
– Dette er en gradvis utvikling vi jobber kontinuerlig med, men med stadig bedre teknologi fra norsk oppdrett har vi tilgang på nye løsninger, sier Øvereng.

Som i Norge har oppdrettsanlegg nær ekvator utfordringer med ulike typer parasitter. I Middelhavet er det særlig gjelleikter som det må behandlies mot. Hittil har behandlingen vært tungvint. Innløsing av oksygen har vært en utfordring og har til en viss grad begrenset hvor store merder man kan bruke. I januar i år begynte man imidlertid å bruke en norsk slangediffusor med ekstremt små bobler, av type NetOx.
– Med det nye utstyret tar fisken til seg oksygenet og behandlingen blir tryggere, sier Øvereng.

Nils Hovden ved Bio Marine har eksportert utstyr til parasittbehandling i en årrekke, og ser nå en økende etterspørsel etter komplette pakker også til oppdrett i varme strøk.
– Dette er nye arter og nye markeder, utfordringene er de samme, å gjennomføre gode behandlinger i stor skala, sier Hovden.

Større merder

Andromeda Group har gradvis økte størrelsen på merdene, i dag brukes merder på 120 meter i diameter.
– Vi ser at dette er en ny måte å drive på for mannskapene. Det har egentlig drevet på tradisjonelt vis siden nittitallet, nå ser vi en nyutvikling innen oppdrett i Middelhavet, forteller han.

Andromeda Group har også oppdrettsanlegg i Hellas, og er i ferd med å investere i moderne utstyr ved flere av sine anlegg. Ikke minst arbeidsflåter har ikke vært vanlig ved denne typen oppdrett.
Man arbeider også med å få ned fôrfaktoren, og her har man et stykke å gå, det har vært liten utvikling og man har begrenset med modeller å kjøre etter.

– Oppdrett har et stort potensiale ved Middelhavet. Sea bream selges rund, ved ca 400 grams størrelse og kiloprisen ligger på ca 6 euro. Dette er en populær fisk, og vi høster til enhver tid det markedene kan ta unna, forteller Øvereng.

Scroll to top