Island har svært få store dype fjordsystemer og forholdene er noe forskjellige fra i Norge. Norsk teknologi spiller en stor Islands fremtid innen oppdrett,  forteller Kjartan Lindbøl. Foto: Ice Fish Farm

Norsk teknologi bidrar på Island

Å bruke lys for å styre kjønnsmodning er allerede en innarbeidet praksis på Island. Lys er nemlig påbudt. Foto: Ice Fish Farm

Oppdrettsnæringen på Island er fortsatt i støpeskjeen. Kysten har en annen beskaffenhet enn i Norge og driften må i større grad tilpasses årstid og værforhold. Norsk teknologi spiller her en nøkkelrolle.

Island har svært få store dype fjordsystemer og forholdene er noe forskjellige fra i Norge. Mens vestkysten av Island er temperert har østkysten et kjøligere miljø, begge områder er dessuten å regne som eksponerte produksjonsområder.

- Island skygger noe for havstrømmen sydfra og østsiden har derfor noe kjøligere klima. Kanskje derfor er det nærmest null utfordringer med parasitter på denne siden. Det skaper gode betingelser, men man må ta visse hensyn, forteller Kjartan Lindbøl.

Lindbøl er produksjonssjef hos Ice Fish Farm og driver syv oppdrettsanlegg på fire ulike steder på sagaøya. Opprinnelig er han fra Senja og har lang fartstid i oppdrett. Han har jobbet på Island i fem år, og har gode forventninger til vekst for Island. Ice Fish Farm har Måsøval er inne på eiersiden, noe som forøvrig gjelder for flere oppdrettsanlegg. Det viktigste markedet er USA, der Island har godt renomme for urørt havmiljø.

-En hovedårsak til at vi satser på horisontal belysning er at studier tyder på at melatoninproduksjonen i større grad påvirkes av lysreseptorene i øynene enn av reseptorene i pinealkjertelen, sier Asbjørn Bergheim, forskningsleder i Bio Marine. Det har bla. vist seg at fisk med øyekatarakt og nedsatt syn er mer utsatt for tidlig kjønnsmodning. Det er også hevdet av forskere at lystilførselen til pinealorganet er redusert hos større fisk pga. et tykkere hudcellelag enn hos yngre fisk (Frode Oppedal, pers. med. 2023).

Varierende forhold

Norsk oppdrettsteknologi, kompetanse og kapital spiller en nøkkelrolle innen utviklingen av næringa, sier Lindbøl, som særlig framhever den høye vannkvaliteten som et pluss, mens forholdene er litt mer varierende enn de kan være i Norge.

- Det er mer sammensatte kyststrømmer å forholde seg til, samtidig som det er mer villfisk i fjordene. Om vinteren kan det være skikkelig ruskevær og kalde perioder, mens på høsten er temperaturene optimale for vekst.

For tiden er Ice Fish Farm under oppskalering av driften, og i denne forbindelse spiller informasjon om sjøtemperaturen en viktig rolle for driften og naturligvis for fôring. Gode miljømålinger er viktige, og man setter sin lit til norske trådløse bøyer for både temperatur, oksygen og vannstrømmer.

- Ved særskilte værforhold kan også oksygennivået falle. Nå tester vi ut løsninger for å bedre sirkulasjonen. Klimaet på østkysten er forøvrig i forandring. De siste årene har det vært endringer i sjøtemperaturen til det positive. I gamle dager kunne det være islagt, og mye nedbør gir mer ferskvann i fjordene. Det gjelder med andre ord å kjenne forholdene, her logger vi data fra bøyene og bruker dette i planlegging av driften, forteller Lindbøl.

Manetproblemer

Et annet spesielt fenomen som også er kjent fra Skottland er perioder med mye maneter. Disse kan tette igjen nøtene og true vannutskiftingen. For å sikre at fisken har rikelig med oksygen til enhver tid brukes miljømålinger inne i merdene.

- For å holde tempo på driften ser vi nå på løsninger der vi henter oksygen ved å løfte vann fra dypet, gjennom et samarbeid med Bio Marine i Surnadal prøver vi nye løsninger, blant annet Turbolift. Å ha en partner i ryggen som har erfaring med dette og som går en ekstra mil er veldig verdifullt, storskala utprøving er gull verdt, sier Lindbøl.

Å bruke lys for å styre kjønnsmodning er allerede en innarbeidet praksis på Island. Lys er nemlig påbudt.

-Når det gjelder bruk av lys er det egne regler. Lyset skal være på plass i sjøen etter gitte datoer. Her har vi benyttet oss av en lysekrone pr merd, og dette har rasjonalisert driften enormt, sier Lindbøl, som ser på Island som en ung oppdrettsnasjon med stort potensiale.

- Regelverket er noe annerledes og kanskje ikke så utviklet som det vi har i Norge, men med norske interesser i ryggen og norske leverandører med på laget kan vi å stille høyere krav til oss selv enn hva myndigheten gjør, vi tar miljøhensyn på alvor på denne vakre øya, avslutter Kjartan Lindbøl, produksjonssjef hos Ice Fish Farm.

- Vi opplever Bio marine som fremoverlent selskap som ønsker å være med på laget for tilrettelegge for en mere stabil og forutsigbar produksjon her på Island. Fleksibilitet og leveransedyktighet gjør at Biomarine er en foretrukket partner for oss her på østkysten av Island.

Scroll to top