NetOx Pod for sjømerder

NetOx Pod er en kompakt diffusor spesialutviklet for tilførsel av store mengder oksygen eller luft (sirkulasjon) i oppdrettsvolumer. Leveres for bruk med oksygen og luft separat eller i kombinasjon.

Ryddig

Med NetOx Pod diffusor skjer tilsetting av gass enkelt, raskt og sikkert. Den kompakte “platen”  av diffusorslanger gir en kraftig strøm av gass i vannsøylen som  trekker med seg vann i sirkulasjon.

Effektiv

NetOx Pod produseres en “tåke” av små gassboblersom løses hurtig opp. Virkningsgraden vil avhenge av en rekke faktorer men er blitt målt til over 80 % for oksygen. Stigehastigheten på boblene reguleres ved å endre arbeidstrykket i diffusorslangene.

Sprer godt

NetOx Pod drives av gasstrykket i diffusorslangene så lenge det er trykk i systemet vil det levere gass. En unik patent for utjevning av trykk i diffusorslangen sørger for at gassen fordeler likt over hele diffusorflaten. 

• Enkelt å sette ut og ta inn for vedlikehold og vask
• Kompakt løsning gir god kontroll
• Effektiv og jevn innløsning fra ett dyp
• Robust utforming
• Krever lite vedlikehold
• Enkel rengjøring

Rådgivning
Vi bistår ved valg av modell utfra dimensjonerende forhold, som biomasse , temperatur og vannvolum.

En melkeaktig sky av små bobler sikrer effektiv oppløsning