NetOx i formasjon for oppdrettskar

For både regulær oksygentilsetting og nødoksygenering av oppdrettskar. Sammenkoblede diffusorslanger gir et effektivt oksygentilskudd. Stiv konstruksjon og avstandsklosser hindrer hydraulikken minimalt.

Alltid operativt
Diffusor i formasjon er ideell både til behovsstyrt oksygeninnløsing og som nødsystem. NetOx diffusor leverer oksygen under lavt trykk direkte fra oksygentank, og trenger dermed ikke elektrisitet for å fungere.

Ledende teknologi
NetOx er i dag verdens ledende diffusor for tilsetting av oksygen i fiskeoppdrett både i sjøen og i landbaserte anlegg; og er levert til 13 land. NetOx leverer en sky av mikrobobler i vannmassene. Dermed tilsettes oksygen hurtig og effektivt. Er spesielt utviklet for oppdrett.

Lavttrykk diffusorsystem, direkte i karet, helt uavhengig av elektrisitet, minimal forstyrrelse av karhydraulikken.

NetOx diffusor sørger for hurtig oksygentilskudd ved kritiske situasjoner i landbasert oppdrett, som:

• Høye vanntemperaturer
• Begrenset tilgang på vann
• Plutselige stressituasjoner
• Medisinering
• Sortering
• Vaksinering
• Foring

Formasjon tilpasses til det enkelte kar, avhengig av driftsform, karstørrelse, biomasse, temperaturforhold og vannutskifting.  Ved å flytte på stengene kan man på en enkel måte tilpasse løsningen til ulike karstørrelser og former.

Kompakt under transport

Tekniske data

Anbefalt dosering: 0,15-0,25 kg o2 pr meter slange/time*
Diffusor materiale: EPDM
Åpningstrykk: < 1 bar
Materiale i tilførselsslange: EPDM
Tilførselsslange dim: DN 13

*Anbefalt dosering pr enhet vil avhenge av salinitet og vannsøyle (vanndyp). Kontakt oss for bistand for dimensjonering.