Håndholdt salinitetsmåler med Wifi

Rask måling av salinitet, konduktivitet & temperatur: Robust liten måler med WiFi og digital salinitet-sensor (3, 7 eller 15m kabel). For rask på-stedet måling av salinitet, konduktivitet (ledningsevne) og temperatur i alle typer vann, f.eks. i oppdrettsanlegg, RAS anlegg og akvarier, samt vannbehandlingsanlegg, overvåking av grunnvann og avløpsvann fra industri.

Alltid klar til bruk!
Med praktiske lille Neon og oksygensensoren kan du måle temperatur og oppløst oksygen i %/Sat og mg/L på få sekunder. Sensoren bruker ikke oksygen og har meget høy målepålitelighet og minimalt vedlikehold. Datalogging (3000 målepunkter) i en punktlig og automatisk modus og dataoverføring til PC er enkel takket være WiFi (ingen ekstra kabel behøves). Måleren er motstandsdyktig mot forstyrrelser takket være digital signalbehandling, og pre-amplifikasjon integrert i sensoren.Neon leveres kalibrert og klar til bruk i en praktisk bæreveske, med natriumsulfittflaske.

Fordeler
• Enkel å bruke
• Rask! Umiddelbare avlsninger
• Robust, vanntett IP67 og lett
• Datalogging
• Dataoverføring via Wifi
• Digital optisk sensor: bruker ikke oksygen, økt målepålitelighet, redusert vedlikehold

Bruksområder
• Akvakultur
• Overvåking av overflatevann og grunnvann
• Behandling av avløpsvann (innløp, luftebasseng, utløp).
• Industriel vannbehandling

Funksjoner
• Auto av: 2, 5, 10, 15, 30 min
• Lysintensitet: 5 min maks
• Kontraststyring
• Hovedmåling zoomfunksjon
• Opptak: På stedet, intervallopptak (tidsintervall)
• Indikasjon på målestabilitet
• Målefunksjon som fryser ved målestabilitetstilstand

Salinitet og konduktivtet sensoren består av 4 elektroder: vekselstrøm med konstant spenning etableres mellom et primærpar elektroder i grafitt. Sekundær elektroder i platina tilater spennings regulering som påføres primær elektrodene for å reflektere begroing. Spenningen målt mellom primærelektrodene er i funksjon av motstanden på stedet og så av ledningsevnen.