Guardian xC vannstrøm måler for sjølokaliteter

Guardian xC måler hastighet og retning på strømmer i vannmassene og leverer oppdatert informasjon om bevegelser i sjøen til enhver tid. Systemet består av målebøye, programvare og ladestasjon.

Å kjenne til vannstrømmer er viktig innen oppdrett. Med Guardian xC kan strømforholdene ved merdene kartlegges og overvåkes. Målinger sendes med GSM til database i skyen. Resultater lagres og vises i ønsket format på egen webside. Guardian xC måler hastighet og retning på strømmer i vannmassene. Guardian xC leverer oppdatert informasjon om bevegelser i sjøen til enhver tid.

Guardian xC varianter:

Singel måling: Ett dyp 0-15 meter
Profil måling: Flere dyp 5, 10 og 15 meter

Guardian xC er en robust bøye utstyrt med ny måleteknologi basert på doppler sensorer. Målingene sendes trådløst med GSM til database i skyen og leses av på egen nettside..

Alle visninger av data vil være er integrert med øvrige målinger i Guardian brukermenyer.