Guardian xC vannstrømmåler for sjølokaliteter

Guardian xC måler hastighet og retning til vannstrømmen og leverer oppdatert informasjon om bevegelser i sjøen til enhver tid. Systemet består av målebøye, programvare og ladestasjon.

Å kjenne til strømningsforholdene og vannutskiftningen er viktig ved oppdrett på sjølokaliteter. Med Guardian xC kan strømforholdene ved merdene kartlegges og overvåkes. Målinger sendes med GSM til database i skyen. Resultater lagres og vises i ønsket format på egen webside. 

Guardian xC varianter:

Singel måling: Ett dyp 0-15 meter
Profilmåling: Måler flere dyp samtidig, f.eks 5, 10 og 15m

Guardian xC er en robust bøye utstyrt med ny måleteknologi basert på doppler-sensorer. Målingene sendes trådløst med GSM til database i skyen og leses av på egen nettside..

Alle visninger av data vil være er integrert med øvrige målinger i Guardian brukermenyer.