Guardian trådløs miljølogger og analyseverktøy for sjølokaliteter

Guardian er et trådløst system for overvåking og logging av data om vannmiljø i oppdrett: Oksygen, temperatur, salinitet, turbiditet og vannstrøm. Guardian kan ha inntil tre sonder med valgfrie målinger, du velger hva du vil måle og på hvilket dyp.

Guardian er også et analyseverktøy. Data fra Guardian kan brukes til å se trender og forandringer i sjøen. Mange bruker målinger av vannstrøm som referanse for å se på trender og endringen i oksygen over tid. Enkelte lokaliteter viser klare sammenhenger mellom strøm, strømretning og oksygennivå. Siden oksygen påvirker appetitt og vekst er det greit å få med alt med tanke på tilvekst.

I Meox Cloud er det enkelt å plukke ut ønskede målere og tidshorisont for hva du vil se på, samt legge kurver/verdier på tidsakse som single eller multiple akser.

Guardian består av målebøyer og ladestasjon og leveres med egen ferdig hjemmeside der man logger seg på for å se målingene, det kreves ingen installasjon. Guardian Bøyene kan også omprogrammeres med SMS under badebehandling.

Det har dermed aldri vært enklere å få oppdatert informasjon om miljøet i merdene. Målinger sendes med GSM til database i skyen. Programmet arrangerer data på forskjellige måter og lagrer statistisk informasjon som kan presenteres per dag, uke, måned, halvår eller år. Sensorene trenger ingen kalibrering eller service. Guardian er utstyrt med det beste innen avansert måleteknikk, trådløs kommunikasjon og batteriteknologi.

Bygg din egen Guardian etter behov, her noen eksempler:

xO2 Guardian:  oksygen og temperatur
STO Guardian: salinitet, oksygen og turbiditet

NB Guardian kan leveres med inntil tre sensorer, der man kan ha like eller ulike.

Tekniske data

Avlesing: I Cloud.meox.no
Sensor: Optisk vedlikeholdsfri
Høyde: 80 cm
Bredde: 12 cm
Driftstid batteri: Typisk 12 måneder
Ladetid: 24-35 timer
Driftstemperatur: Fra +1 til +40 C 
Nøyaktighet: 1% av avlesing
Sensor sjekk: Automatisk selvdiagnose
Måleområde:
10% - 200%

Guardian er bygget inn i robuste bøyer og er utstyrt med optiske drop sensorer med 15 meter kabel som standard. Målingene sendes trådløst med GSM til database i skyen.

Målinger kan sees på nettside med oversiktlige menyer og målinger.