Luseskjørt, Mørepumpe og Guardian

Ved bruk av luseskjørt vil vannutskiftningen i merden reduseres. Vi tilbyr her et komplett system som består av mørepumpe, presenning og trådløs online overvåkning med Guardian.

Mørepumpen pumper store vannmengder inn i skjørtområdet og sikrer dermed god vannutskiftning, noe som betyr bedre oksygenforhold, bedre effekt mot lakselus samt at fisken får riktig svømmehastighet. Guardian er et trådløs system for måling og logging av miljødata i oppdrett. Målinger fra Guardian kan brukes til å regulere pumpingen av vann.

Målinger kan sees på nettside med oversiktlige menyer og målinger.

Guardian sender målinger trådløst med GSM til database i skyen, og kan følges på nettbrett.

Mørepumpa sørger for stabil sirkulasjon.