Luseskjørt, Midtnorsk Ring og Guardian

Ved bruk av luseskjørt vil vannutskiftningen i merden reduseres. For å sikre et godt vannmiljø tilbyr vi et komplett system som består av luseskjørt, Midtnorsk Ringen med spesialtilpasset kompressor, og Guardian trådløs logger.

Midnorsk Ring sørger for god vannsirkulasjon i skjørtområdet og bidrar dermed til et bedre miljø i merden. Guardian er et trådløs system for måling og logging av miljødata i oppdrett. Målinger fra Guardian kan brukes til å regulere bruk av Midtnorsk Ring.

Målinger kan sees på nettside med oversiktlige menyer og målinger.

Guardian sender målinger trådløst med GSM til database i skyen, og kan følges på nettbrett under badebehandling

Midtnorsk Ringen sørger for stabil sirkulasjon.