NetOx Net

NetOx Net er et diffusornett som tilfører oksygen til merder ved lavt oksygennivå; for å redusere stress, bedre fôrutnyttelse og vekst. NetOx er den mest brukte til diffusorslangen til nødoksygenering i norsk oppdrett.

NeOx er et effektivt diffusorsystem for oksygentilsetting til merder etter behov. Systemet kan leveres med automatisk regulering av oksygennivå.

Oksygen og tilvekst
Forskning har vist at det i gitte perioder av året kan oppstå periodisk oksygenmangel i sjøanlegg, noe som kan skyldes både forhold i sjøen og biologisk aktivitet, noe som gjerne skjer i den mørke delen av døgnet. Hvis det er mangel på oksygen i sjøen kan en økning på kun 5-10 % oppløst oksygen resultere i mer enn 10 % forbedret tilvekst. Å tilsette oksygen i perioder vil derfor være lønnsomt.

Enkel i bruk
NetOx Net er en slangebasert diffusor som kan kobles sammen etter merdenes utforming. Systemet er utstyrt med høykvalitets gjengede koblinger i syrefast AISI 316 og kan utstyres med lodd i syrefast stål. NetOx Net er robust og konstruert for røffe forhold.

NetOx modell           Ytelse kg/t       Diffusortype
9 x 9 meter                     28                        nettverk
12 x 12 meter                48                         nettverk
15 x 15 meter                68                         nettverk

Tekniske data

NetOx materiale: EPDM
Åpningstrykk: < 1 bar
Dimensjon/ytre dim: DN 16/25
Materiale i tilførselsslange: EPDM
Tilførselsslange dim: DN 13
Anbefalt maksimalt uttak: 0,35 kg O2/m/t

NetOx (venstre bilde) gir jevn fordeling av bobler langs diffusoren, til høyre enkelt slange.

Patentert konstruksjon gjør at NetOx Net leverer lik mengde oksygen til alle deler av anlegget.

En melkeaktig sky av små bobler sikrer effektiv oppløsning