NetOx Net

NetOx Net er et diffusornettverk som tilfører oksygen til merder ved lavt oksygennivå for å redusere fiskens stress og sikre bedre fôrutnyttelse og vekst. NetOx er den mest brukte diffusorslangen til nødoksygenering i norske oppdrettsanlegg.

NetOx er et effektivt diffusorsystem for oksygentilsetting i merder tilpasset fiskens behov. 

Oksygen og tilvekst

Forskning har vist at det i gitte perioder av året kan oppstå periodisk oksygenmangel i sjøanlegg. Slike forhold oppstår gjerne på ettersommeren og tidlig på høsten ved høy vanntemperatur og mye fisk i merdene. Oksygensvikt er mest vanlig i den mørke del av døgnet. Temporær oksygenmangel i merdene kan også oppstå i andre deler av året. Ved ugunstig oksygennivå i sjøen kan en økning på kun 5-10 % oppløst oksygen resultere i mer enn 10 % forbedret tilvekst. Å tilsette oksygen i perioder vil derfor være lønnsomt og sikre god fiskevelferd.

Enkel i bruk

NetOx Net er en slangebasert diffusor som kan kobles sammen etter merdenes utforming. Systemet er utstyrt med gjengede koblinger av høy kvalitet i syrefast AISI 316 og kan utstyres med lodd i syrefast stål. NetOx Net er robust og konstruert for røffe forhold.

NetOx modell           Ytelse kg/t       Diffusortype
9 x 9 meter                     28                        nettverk
12 x 12 meter                48                         nettverk
15 x 15 meter                68                         nettverk

Tekniske data

NetOx materiale: EPDM
Åpningstrykk: < 1 bar
Dimensjon/ytre dim: DN 16/25
Materiale i tilførselsslange: EPDM
Tilførselsslange dim: DN 13
Anbefalt maksimalt uttak: 0,35 kg O2/m/t

NetOx (venstre bilde) gir jevn fordeling av bobler langs diffusoren, til høyre enkelt slange.

Patentert konstruksjon gjør at NetOx Net leverer lik mengde oksygen til alle deler av anlegget.

En melkeaktig sky av små bobler sikrer effektiv oppløsning