NetOx Manifold

NetOx Manifold er en enkel innretning til fordeling av oksygen i store fiskemerder i forbindelse med parasittbehandling, i merder med skjerming mot lakselus/alger, i lukkede merder (post-smolt), i slaktemerder og ved behov for nødoksygenering.

Manifolden kobles til forsyningsslangen etter oksygenkilden og fordelingsslangene kobles til manifolden. Diffusorer i ønsket lengde kobles så på fordelingsslangene. Ved bruk legges det hele ut i merden, og diffusorene spres ut i vannmassene ved hjelp av enkle tau. Systemet er dermed klar til drift.

Klart til bruk

Systemet leveres ferdig montert og klart til bruk. Manifolden kobles til oksygenbatteriet via hovedforsyningsslangen. Fra manifolden går oksygenet ut gjennom fem forgreningsslanger, som hver og en er påkoblet en NetOx diffusorslange. Det hele trekkes ut i nota og diffusorene spres ved hjelp av trekktau. Det er viktig å dekke mest mulig av nota.

Trenging av fisk

Ved sammentrengning av fisk før pumping til brønnbåt eller andre operasjoner er det viktig å sørge for nok oksygen, både før, under og etter håndtering av fisk. Netox Manifoil egner seg godt til dette bruksområdet.

Badebehandling

Ved badebehandling av fisk mot parasitter er Netox Manifold en enkel og velegnet løsning for tilsetting av oksygen.

NetOx Manifold finnes i følgende utgaver:

NetOx Manifold 100: kapasitet 33 kg O2 / time

– fem forgreninger og 100 meter NetOx
Med forsyningsslange før manifold, 5 x 15 meter distribusjonsslange og 5 x 20 meter NetOx

NetOx Manifold 150: kapasitet – 50 kg O2 / time

– fem forgreninger og 150 meter NetOx
Med forsyningsslange før manifold, 5 x 15 meter distribusjonsslange og 5 x 30 meter NetOx

Tekniske data

NetOx materiale: EPDM
Åpningstrykk: 1 bar
Dimensjon/ytre dim: DN 16/25
Materiale i tilførselsslange: EPDM
Tilførselsslange dim: DN 13
Anbefalt maksimalt uttak: 0,35 kg O2/m/t
Manifold materiale: AISI 316 syrefast stål

Innretningen består av et fordelingsrør, forsyningsslange og NetOx patentert diffusorslange.

NetOx sikrer oksygentilgang ved bruk av manifold.