NetOx Drum

Tilsetting av oksygen i store merder krever utstyr med nok kapasitet. NetOx Drum gjør det enkelt og effektivt å tilsette oksygen under parasittbehandling eller ved akutte situasjoner.

NetOx Drum brukes hovedsaklig ved behandling mot parasitter, men også ved høye sjøtemperaturer, i oppståtte nødsituasjoner, i holdemerder for slakting eller i andre situasjoner der fiskens oksygenforbruk øker sterkt. Nettverket av diffusorslanger dekker et stort område og trekkes ut i løpet av få minutter. Når tilsettingen av oksygen er ferdig, hales diffusorene enkelt inn.

NetOx Drum finnes i følgende utgaver:

NetOx Drum 200

Ytelse: 70 kg/time
10 diffusorer på 20 meter og 10 forsyningsslanger på 15 meter

NetOx Drum 300

Ytelse: 105 kg/time
10 diffusorer på 30 meter og 10 forsyningsslanger på 15 meter

NetOx Drum 600

Ytelse: 210 kg/time
20 diffusorer på 30 meter og 20 forsyningsslanger på 20 meter

Tekniske data

NetOx materiale: EPDM
Åpningstrykk: < 1 bar
Dimensjon/ytre dim: DN 16/25
Materiale i tilførselsslange: EPDM
Tilførselsslange dim: DN 13
Anbefalt maksimalt uttak: 0,35 kg O2/m/t
Strømtilkobling: 230 V en-fas min. 10 A

NetOx Drum 300.

Med NetOx på trommel blir oksygentilsetting enkel, rask og sikker. Her NetOx Drum 600.

Patentert konstruksjon gjør at NetOx Net leverer lik mengde oksygen til alle deler av anlegget.