Midtnorsk Ringen

God sirkulasjon i merdene sikrer god vekst og fiskehelse. Midtnorsk Ringen sørger for vannkvalitet på en enkel måte.
Midtnorsk Ringen er en rørformet ring med perforeringer som lager en søyle av store bobler, som løfter dypvann på en enkel og effektiv måte. Den sikrer stabilt vannmiljø i volumet bak luseskjørtet. Midtnorsk Ringen er velprøvet og har gode resultater på tilvekst og fôrfaktor ved bruk av skjørt.

Bio Marine er godkjent leverandør av Midtnorsk Ringen. I samarbeid med kompressorleverandør kan vi tilby et komplett og tilpasset system for sirkulasjon og miljøkontroll. En enkel og praktisk løsning som åpner for å ha luseskjørt på hele året. Bio Marines leveranse inkluderer en nyutviklet lavtrykks kompressor som sikrer stabil drift. Kompressor monteres av fagmann for å sikre stabil drift av systemet. Om ønskelig kan kompressor monteres i container.

Midtnorsk Ringen lager en søyle av store bobler, som løfter dypvann på en enkel og effektiv måte.

Ringen ligger på nedre nivå i merden. Luft tilføres og kommer ut av dyser som skaper vannstrøm opp til de øvre lag.