Midtnorsk Ring

God sirkulasjon i merdene sikrer god vekst og fiskehelse. Midtnorsk Ring sørger for vannkvalitet på en enkel måte.
Midtnorsk Ring er en rørformet ring med perforeringer som lager en oppadstigende søyle av store bobler, som løfter dypvann på en enkel og effektiv måte. Den sikrer stabilt vannmiljø i volumet bak luseskjørtet. Midtnorsk Ring er velprøvet og har gode resultater på fiskens tilvekst og fôrfaktor ved bruk av skjørt.

Bio Marine er godkjent leverandør av Midtnorsk Ring. I samarbeid med kompressorleverandør kan vi tilby et komplett og tilpasset system for sirkulasjon og miljøkontroll. En enkel og praktisk løsning som åpner for å ha luseskjørt på hele året. Bio Marines leveranse inkluderer en nyutviklet lavtrykkskompressor som sikrer stabil drift. Kompressoren monteres av fagmann. Om ønskelig kan kompressoren monteres i container.

Midtnorsk Ringen lager en søyle av store bobler, som løfter dypvann på en enkel og effektiv måte.

Ringen ligger på nedre nivå i merden. Luft tilføres og kommer ut av dyser som skaper vannstrøm opp til de øvre lag.