Titan - skjørt for skjerming av oppdrettsmerder 

Titan skjørt bygger på lang erfaring og godt samarbeid med oppdrettere, noe som gjennomsyrer valg av tekniske løsninger og materialer. Bruk av skjørt er et effektivt hjelpemiddel for å skjerme fisken i øvre vannlag for negativ påvirkning fra lakselus, alger og maneter. 

Titan skjørt leveres med ønsket dyp og mengde nedlodding. Flyt blir beregnet etter mengde nedlodding og ved 6 kg/m eller mer legges det i dobbel flyt. Leveres med kraftig slitekant, PVC 1200 gram per kvadratmeter. 

Titan luseskjørt har symmetrisk lukking som forenkler utsett og pakking etter service. 

Bruk av skjørt vil redusere vanngjennomstrømmingen i merden. For å unngå redusert vannkvalitet anbefales det tiltak for å skape sirkulasjon i vannvolumet med Turbolift eller tilsette oksygen etter behov med NetOx oksygendiffuser. 

Bio Marine har komplette løsninger for å opprettholde godt merdmiljø og dyrevelferd ved bruk av dype skjørt, sikre tilstrekkelig oksygen samt logging av viktige miljøparametere som oksygen, temperatur, salinitet og sjøstrøm 

Returordning
Som mijøfyrtårnbedrift arbeider Bio Marine med å redusere firmaets og dermed næringens miljøpåvirkning. Det er derfor opprettet en returordning av skjørt gjennom Nofir. 

Solid rivesterkt materiale betyr lang levetid og mulighet for rengjøring med høytrykksspyler.

Luseskjørt tilpasses alle typer merder.