Titan luseskjørt

Titan luseskjørt gir god beskyttelse mot påslag av lus og luselarver. Våre luseskjørt ivaretar behov for styrke og funksjonalitet gjennom med gode kombinasjoner av materialer og gjennomtenkt skjøting. Solid rivesterkt materiale betyr lang levetid og mulighet for rengjøring med høytrykksspyler.

Titan er utviklet i tett samarbeid med oppdrettere. Konstruksjon og materialvalg bygger på lang erfaring og solid kompetanse. Luseskjørt tilpasses alle typer merder.

Egenskaper ved våre luseskjørt

- PVC 680 gram/m2
- Med eller uten flyteelementer
- Med eller uten skvettekant
- 2-4 kg nedlodding pr meter
- Tilpasses alle typer merder
- Solid, tett konstruksjon

Luseskjørt tilbys i følgende utgaver:

Produkt        Vekt g/m2    Farger
PVC                  500               Flere alternativer
PVC                  680               Flere alternativer
PVC                  900               Flere alternativer

Sirkulasjon bak luseskjørt:

NetOx Net

Sørger for gode oksygenforhold i merder med skjerming mot lakselus/alger, i lukkede merder (post-smolt), i slaktemerder eller ved behov for nødoksygenering. I deler av året kan også åpne merder ha behov for oksygentilsetting.

Turbolift

Er utviklet for sirkulasjon og løfting av vann med lavt energibehov. Turbolift sikrer stabilt vannmiljø bak luseskjørtet.

Midtnorsk Ring

Er en ringformet diffusor som skaper en  oppadstigende søyle av luftbobler som løfter dypvann på en effektiv måte. Midtnorsk Ring har vist gode resultater for fiskens tilvekst og fôrfaktor.

 

Solid rivesterkt materiale betyr lang levetid og mulighet for rengjøring med høytrykksspyler.

Luseskjørt tilpasses alle typer merder.