Titan luseskjørt

Titan luseskjørt gir god beskyttelse mot påslag av lus og luselarver. Våre luseskjørt ivaretar behov for om styrke og funskjonalitet gjennom med gode kombinasjoner av materialer og gjennomtenkt skjøting. Solid rivesterkt materiale betyr lang levetid og mulighet for rengjøring med høytrykksspyler.

Titan er utviklet i tett samarbeid med oppdrettere. Konstruksjon og materialvalg bygger på lang erfaring og solid kompetanse. Luseskjørt tilpasses alle typer merder.

Egenskaper ved våre luseskjørt

- PVC 680 gram/m2
- Med eller uten flyt
- Med eller uten skvettekant
- 2-4 kg nedlodding pr meter
- Tilpasses alle typer merder
- Solid, tett konstruksjon

Luseskjørt tilbys i følgende utgaver:

Produkt        Vekt g/m2    Farger
PVC                  500               Flere alternativer
PVC                  680               Flere alternativer
PVC                  900               Flere alternativer

Sirkulasjon bak luseskjørt:

NetOx Net

Sørger for gode oksygenforhold i merder med skjerming mot lakselus/alger, i oksygenfattige farvann, lukkede merder (post-smolt), slaktemerder eller ved behov for nødoksygenering.

Turbolift

Er utviklet for sirkulasjon og flytting av vann ved små løftehøyder og med lavt energibehov. Turbolift sikrer stabilt vannmiljø bak luseskjørtet.

Midtnorsk Ringen

Er en ringformet diffusor skaper en søyle av luftbobler som løfter dypvann på en effektiv måte. Midtnorsk Ringen har gode resultater på tilvekst og fôrfaktor.

 

Solid rivesterkt materiale betyr lang levetid og mulighet for rengjøring med høytrykksspyler.

Luseskjørt tilpasses alle typer merder.