System for badebehandling

Badebehandling av fisk i merder er en krevende operasjon som setter store verdier på spill og som krever effektivt og pålitelig utstyr. Vi tilbyr her et komplett system som består av presenning, utstyr for oksygentilsetting (NetOx Drum) og trådløs online overvåkning (Guardian).

Våre avlusningspresenninger bygger på mange års erfaring, og representerer i dag en optimal kombinasjon mellom vekt og styrke. Våre patenterte oppdriftssystemer bidrar til enkel håndtering. Under behandling mot parasitter blir som regel fiskemerdene lukket i et avgrenset tidsrom hvor det er avgjørende å sørge for at fisken får nok oksygen. NetOx fungerer utmerket til dette formålet og er i dag i utstrakt bruk blant oppdretterne. Doseringen kan gjøres automatisk med støtte fra oksygenmålesystem og doseringsskap. Overvåking og logging skjer med Guardian som måler oksygennivå, temperatur og salinitet. Alle data sendes trådløst via Wifi. Dermed kan alle som er involverte i prossessen følge med på forholdene til enhver tid.

Målinger kan sees på nettside med oversiktlige menyer og målinger.

NetOx Drum gjør det enkelt og effektivt å tilsette oksygen under badebehandling.

Guardian sender målinger trådløst med GSM til database i skyen, og kan følges på nettbrett under badebehandling.

Skreddersydd presenning (muffinduk).