Måling av lysstyrke

Bio Marine tilbyr kontroll av lysnivåene i oppdrettsanlegg. Tilbudet gjelder alle typer anlegg og det utarbeides en rapport med anbefalinger basert på målinger ved anleggene.

Å sikre og dokumentere at man har nok lys for biologiske stimuli kan være avgjørende; både for fiskens vekst og helse samt å sikre utsettelse av kjønnsmodning. Både i forbindelse med installasjon av nytt lys og etter lengre driftsintervaller bør man derfor foreta måling av lysnivået i kar og merder i anlegget.

- Behovet for lysdosering i et oppdrettsanlegg vil variere fra anlegg til anlegg, der særlig faktorer som vannkvalitet, mengde fisk, geometri og dybden på oppdrettvolumet er viktige. Derfor kan det være en fordel å ta en sjekk og fastslå lysstyrken som faktisk er til stede i karet eller i nota. Det er en relativt enkel kontroll når man har en god lysmåler, forteller Svein Svengaard ved Bio Marine, som etter ønske fra særlig kunder utfører stadig flere målinger av lysstyrken i oppdrettsanlegg.

Ta kontakt om du vil vite mer:

Sjøanlegg:

Svein Kr. Svengaard
Mobil + 47 922 85 596
svein@biomarine.no

Landbasert:
Sveinung Alvestad
Mobil + 47 915 27 677
sveinung@biomarine.no