Eyvi inngikk nylig avtale med Bio Marine om leveranse av nødoksygensystem til det landbaserte anlegget som bygges på Rjukan. Illustrasjon: Hima Seafood

Leverer systemer for nødoksygen til Rjukan

Selskapet Eyvi har valgt nødsystem fra Bio Marine til Hima Seafood Rjukan. Ved Hima Seafoods landbaserte anlegg på Rjukan ser man på nødoksygenering som en del av fiskevelferden. 

Hima Seafoods nye RAS anlegg på Rjukan skal i full drift produsere 9000 tonn ørret pr år, fra øyerogn til slakteferdig fisk i løpet av 17 måneder. Anlegget vil dermed bli dermed verdens største i sitt slag og driften baserer seg på 99,7% resirkulering (RAS). 

I alle oppdrettskar - fra klekkeri til og med purge-kar - installerer man nødsystemer for passiv tilførsel av oksygen fra tank.

Nylig inngikk Hima Seafood avtale med Bio Marine i Surnadal om levering av utstyr til nødoksygening til kar. Det er snakk om tre ulike typer løsninger som alle tar liten plass og er flyttbare.

- Vi likte veldig godt designet på selve utstyret ved siden av den korte installasjonstiden. Utstyret vil gi tilstrekkelig kapasitet i et nett og fint format, noe som betyr at vi også reduserer hindringer i karene. Dette er fordelaktig for karmiljø samtidig som fiskevelferden blir ivaretatt, sier site manager Kasper Uppstad MacDonald hos Eyvi, som står for byggingen og skal levere anlegget nøkkelferdig. 

Med så høy grad av resirkulering og betydelige mengder biomasse stilles det krav til kapasitet og gassutveksling. I de største karene vil en ny type diffusorpod komme til sin rett.

- Dersom det blir strømstans eller en pumpe skulle stoppe, er systemene dimensjonert slik at fisken vil holde seg i live fram til systemene er oppe og går igjen, forteller Macdonald.

Det var spesielt de tekniske løsningene som gjorde utslaget ved valg av leverandør, ved siden av erfaring med levering av systemer for oksygentilsetting i store kar. Høy kompetanse på biologi og vannkjemi veide også tungt.

- Bio Marine har hele veien vist en evne til å bistå oss i prosessen. De har demonstrert et høyt servicenivå, assistert, oppdatert  og vært til stede for oss når vi har hatt spørsmål eller andre behov, sier site manager Kasper Uppstad MacDonald hos Eyvi.

- Vi har jobbet tett sammen med kunden om å tilpasse løsningene til anlegget, vi er naturligvis stolte over å kunne bidra til et spennende prosjekt, forteller Sveinung Alvestad ved Bio Marine.

Scroll to top