Ice Fish Farm skal installere vannløftere fra Bio Marine i alle merdene ved tre av sine sjølokaliteter. Ved å holde maneter ute og heve vannkvaliteten får man effektiv drift gjennom hele sesongen. Leveransen omfatter komplett leveranse til tre lokaliteter.
Bardur Arnaldsson, områdesjef ved Ice Fish Farm

På enkelte sjølokaliteter på Island forekommer det i korte perioder store mengder maneter og varierende vannkvalitet i overflatelagene. For å bøte på dette har Ice Fish Farm over en lengre periode testet ut ulike løsninger for å heve merdmijøet.

- Vi ligger langt nord og øst. I det øverste vannlagene er ikke alltid forholdene helt optimale. For å få god fiskevelferd og unngå tap av fôringsdager installerer vi vannløftere i alle 34 merdene ved tre lokaliteter. Ved å løfte dypvann opp i nota ønsker vi å øke oksygennivået og gi stabilt gode forhold, sier Bardur Arnaldsson, områdesjef ved Ice Fish Farm.

Setting av Turbolift

Løfter vann

Vannløfterne er av typen Turbolift, en norsk løsning utviklet av Bio Marine. Turbolift løfter store mengder vann ved hjelp av luft der dypvann trekkes opp gjennom en vertikal tube til overflaten. Anlegget drives av en luftkompressor.

- Løsningen fungerer som et ventilasjonsanlegg og sørger på en enkel måte for god sirkulasjon i merdene, ofte er det i kombinasjon med skjørt, der målet er å opprettholde godt merdmiljø samtidig som man har beskyttelse mot maneter og parasitter, forklarer Svein Svengaard hos Bio Marine.

Nøkkelferdig leveranse 

I tillegg til Turbolifter leveres tre containere med luftkompressorer, flowmeter og annet nødvendig utstyr. Det er Norluft som bygger containerene.

- For oss er dette en stor leveranse. Vi opplever betydelig interesse også fra norske oppdrettere for denne løsningen i kombinasjon med dype skjørt. Vår ambisjon er å forbedre merdmiljøet og fiskevelferden med moderate investeringer og driftsutgifter, sier Svein Svengaard.

 

Scroll to top