Luseskjørt, NetOx Net, oksygengenerator og Guardian

Ved bruk av luseskjørt vil vannutskiftningen i merden reduseres. For å sikre et godt vannmiljø tilbyr vi et komplett system som består av luseskjørt, NetOx Net med oksygenforsyning og Guardian trådløs logger.

NetOx Net sørger for tilstrekkelig oksygentilgang i skjørtområdet og bidrar dermed til et bedre miljø i merden. Guardian er et trådløs system for måling og logging av miljødata i oppdrett. Målinger fra Guardian kan brukes til å regulere tilsetting av oksygen.

Målinger kan sees på nettside med oversiktlige menyer og målinger.

Luseskjørt i solid rivesterkt materiale betyr lang levetid og mulighet for rengjøring med høytrykksspyler.

Oksygenflåte for egenprodusert oksygen

NetOx Net sørger for at det alltid er nok oksygen bak skjørtet.