Oksygenering av jorddammer med NetOx

I jorddammer kan det i perioder med høye temperaturer i kombinasjon med høyt oksygenbehov lønne seg å tilsette rent oksygen, først og fremst for å sørge for god vekst og forutnyttelse. Her anbefaler vi tilsetting av ren oksygen med NetOx.

Erfaring viser at det i gitte perioder av året kan oppstå periodisk oksygenmangel. Hvis det er mangel på oksygen kan en økning på kun 5-10 % oppløst oksygen resultere i mer enn 10 % forbedret tilvekst. Å tilsette oksygen i perioder vil derfor være lønnsomt. NeOx er et effektivt diffusorsystem for oksygentilsetting etter behov.

Oksygengenerator

Vi leverer generatorer av type Oxymat, som er spesielt tilpasset tilsetting av oksygen gjennom NetOx.
Generator gir tilstrekkelig trykk og gir høy kapasitet. Generatoren krever lite vedlikehold og har svært lang levetid.

Tekniske data

NetOx materiale: EPDM
Åpningstrykk: < 1 bar
Dimensjon/ytre dim: DN 16/25
Materiale i tilførselsslange: EPDM
Tilførselsslange dim: DN 13
Anbefalt maksimalt uttak: 0,35 kg O2/m/t

Patentert konstruksjon gjør at NetOx Net leverer lik mengde oksygen til alle deler av anlegget.

Vi leverer energieffektive oksygengeneratorer som passer til oppdrett.