NetOx diffusorramme for oppdrettskar

NetOx diffusorramme er en praktisk løsning for tilsetting av oksygen til oppdrettskar. En patentert diffusorslange gir et effektivt oksygentilskudd. Regulerbare føtter gjør at rammen påvirker hydraulikken minimalt.

Alltid operativt
NetOx diffusorramme er ideell både til grunnleggende og ekstra behovsstyrt oksygeninnløsing og som nødsystem. NetOx leverer oksygen under lavt trykk direkte fra oksygentank, og trenger dermed ikke elektrisitet for å fungere.

Ledende teknologi
NetOx er i dag verdens ledende diffusor for tilsetting av oksygen i fiskemerder og er levert til mange land. NetOx slange leverer en sky av mikrobobler ut i vannmassene. Dermed tilsettes oksygen hurtig og effektivt. Konstruksjonen er spesielt utviklet for oppdrett og er patentert.

Lavttrykk diffusorsystem, direkte i karet, helt uavhengig av elektrisitet, minimal forstyrrelse av karhydraulikken.

NetOx diffusorramme sørger for hurtig oksygentilskudd ved kritiske situasjoner i landbasert oppdrett, som:

• Høye vanntemperaturer
• Begrenset tilgang på vann
• Plutselige stressituasjoner
• Medisinering
• Sortering
• Vaksinering
• Foring

Tekniske data

Anbefalt kapasitet: 5,5 kg O2/m/t
Mål:
0,5 x 2 meter
Vekt: 25 kg
Diffusor materiale: EPDM
Åpningstrykk: < 1 bar
Materiale i tilførselsslange: EPDM
Tilførselsslange dim: DN 13

Antall rammer kan tilpasses det enkelte anlegg, avhengig av driftsform, karstørrelse, biomasse, temperaturforhold og vannutskifting. Ved å flytte på rammene kan man på en enkel måte tilpasse løsningen til ulike karstørrelser og former.

Kompakt pakking for effektiv transport