NetOx diffusorramme for oppdrettskar

For både regulær oksygentilsetting og nødoksygenering av oppdrettskar. Fastmonterte diffusorslanger gir et effektivt oksygentilskudd. Regulerbare føtter gjør at rammen alltid er i vater og hindrer hydraulikken minimalt.

Alltid operativt
Diffusorrammen er ideell både til behovsstyrt oksygeninnløsing og som nødsystem. NetOx diffusor leverer oksygen under lavt trykk direkte fra oksygentank, og trenger dermed ikke elektrisitet for å fungere.

Ledende teknologi
NetOx er i dag verdens ledende diffusor for tilsetting av oksygen i fiskeoppdrett både i sjøen og i landbaserte anlegg; og er levert til 13 land. NetOx leverer en sky av mikrobobler i vannmassene. Dermed tilsettes oksygen hurtig og effektivt. Er spesielt utviklet for oppdrett.

Lavttrykk diffusorsystem, direkte i karet, helt uavhengig av elektrisitet, minimal forstyrrelse av karhydraulikken.

NetOx diffusorramme sørger for hurtig oksygentilskudd ved kritiske situasjoner i landbasert oppdrett, som:

• Høye vanntemperaturer
• Begrenset tilgang på vann
• Plutselige stressituasjoner
• Medisinering
• Sortering
• Vaksinering
• Foring

Tekniske data

Anbefalt dosering: 5-1o kg O2/enhet/time*
Mål:
0,5 x 2 meter
Vekt: 25 kg
Diffusor materiale: EPDM
Åpningstrykk: < 1 bar
Materiale i tilførselsslange: EPDM
Tilførselsslange dim: DN 13

*Anbefalt dosering pr enhet vil avhenge av salinitet og vannsøyle. Kontakt oss for bistand for dimensjonering.

Antall rammer kan kapasitetstilpasses til det enkelte anlegg, avhengig av driftsform, karstørrelse, biomasse, temperaturforhold og vannutskifting.  Ved å flytte på  rammene kan man på en enkel måte tilpasse løsningen til ulike karstørrelser og former.

Manifold for regulering og distribusjon av oksygen

Forslag til plassering

Kompakt pakking for effektiv transport