GasX - Kompakt lavtrykks diffusor

GasX brukes til både nødoksygenering og til ekstra tilskudd av oksygen på karnivå, og ved siden av i selve oppdrettskaret også i brønnbåter, flotasjonsbassenger og en rekke andre områder. GasX slipper gjennom gassen allerede ved 0,5 bar, som bidrar til å gi fine bobler på en kontrollert måte. Dermed unngås en voldsom utblåsning som gir uheldig sammensmelting av boblene over elementet. God gassutveksling sikres gjennom hele vannsøylen. GasX passer til alle systemer, som betyr at man kan bruke egenprodusert oksygen fra generator. GasX et effektivt diffusorsystem for oksygentilsetting til oppdrettskar etter behov.

Dens hydrodynamiske form gjør at boblene rives lett av overflaten, og i mindre grad smelter sammen med hverandre. Dette gir bedre utnyttelse. GasX er tyngre og mer hydrodynamisk enn andre diffusorer. Dermed lar den seg ikke flytte av vannstrømmen i karet, samtidig som at avfallspartikler ikke hoper seg opp på sidene. GasX kan monteres på en ramme eller festes til bunnen. GasX leveres med to sett av hurtigkoblinger (8 og 10 mm i omkrets) for tilkobling til forsyningsslange. Det følger også med fire «gummiføtter» for montering via gjennomføringene slik at diffusoren ligger stabilt, uten å måtte festes. GasX er en robust og hendig diffusor av keramisk type, i en solid støpt ramme av anodisert aluminium.

GasX modell II, III og IV

GasX er tyngre og mer hydrodynamisk enn andre diffusorer. Dermed lar den seg ikke flytte av vannstrømmen i karet, samtidig som at avfallspartikler ikke hoper seg opp på sidene.

Tekniske data