Lufting i jorddammer med AirX

AirX er en slangediffusor utviklet for tilsetting av luft over store områder i jorddammer og ferskvanns bassenger. AirX tilsetter luft effektivt i hele vannsøylen og er mer effektivt enn konvensjonelle padlehjul som har innflytelse kun i de øvre vannlag.

AirX kan brukes i både jorddammer for reker og fisk og kan effektivt dekke arealer på opptil 10 000 m2.  Fordi AirX leverer luft til dypet vil den tilføre mye oksygen pr kilowatt brukt, og har under målinger oppnådd en SAE på 2,7, som er svært effektivt.

Erfaring viser at det i perioder av året kan oppstå oksygenmangel. Dette skyldes gjerne biologisk aktivitet og er mest akutt i den mørke delen av døgnet. Hvis det er mangel på oksygen kan en økning på kun 5-10 % oppløst oksygen resultere i mer enn 10 % forbedret tilvekst. Å lufte i perioder vil derfor være lønnsomt.

Lobepumpe

Ved siden av AirX leverer vi luftpumper av type lobepumpe, som er spesielt tilpasset tilsetting av luft gjennom AirX. Luftpumpene gir tilstrekkelig trykk og gir høy kapasitet m3 luft pr kw energiforbruk. Pumpene krever lite vedlikehold og har svært lang levetid (inntil 10 år).

Tekniske data

NetOx materiale: EPDM
Åpningstrykk: < 1 bar
Dimensjon/ytre dim: DN 20/28
Tilførselsslange dim: DN 13

AirX kan utformes etter jorddammenes geometri.

Patentert konstruksjon gjør at AirX leverer lik mengde oksygen til alle deler av dammen.

Vi leverer kompakte kompressorer av lobe type, som er godt egnet til AirX.