Komplette løsninger for bedring av merdmiljø

Lukkede eller halv-lukkede sjøanlegg forutsetter et opplegg for tilførsel av oksygen eller bruk av luft. Faktisk kan også åpne merder i perioder ha behov for oksygentilsetting, som ved høye temperaturer, alternativt sirkulasjon eller løfting av dypvann.

I samarbeid med Norluft tilbyr Bio Marine nøkkelferdige systemer, med alt ferdig tilpasset med Netox Pod diffusorer eller Turbolift klar til igangkjøring. Vi har de siste par årene levert flere slike anlegg til blant annet lukkede merder. Vi har lang erfaring med å tilpasse systemer for både regulær og akutt oksygenering eller bruk av luft for å skape sirkulasjon. Vi kan ta hele ansvaret fram til og med funksjonstesting.

Les mer om merdmiljø.

For ytterligere opplysninger
kontakt

Ola Landa
Mobil + 47 458 81 950
ola@biomarine.no

eller

Nils Hovden
Mobil + 47 976 60 633
nils@biomarine.no

Bildet viser 10 fots container som leveres med oksygengenerator med kapasitet på 56 kg/time eller med kompressor som leverer luft med kapasitet på 8 m3/min.Det vil også være mulig å kombinere oksygen og luft fra en kontainer, som kan distribueres enten med f.ex pod med bobleslange + diffusorslange for oksygen.

 

 

NetOx Pod er en kompakt diffusor spesialutviklet for tilførsel av store mengder oksygen eller luft (sirkulasjon) i oppdrettsvolumer.

Turbolift i drift

Netox Pod i drift

Ta en titt på våre løsninger for bedre merdmiljø

Med NetOx Pod

Med NetOx

Med Turbolift

Med Midtnorsk Ring