Ingen kjønnsmodning med nytt LED-lys

Nytt LED-lys ga ingen kjønnsmodning og heller ingen høstdepresjon på laksen. 

Oppdretter Leiv Slagstad ved Nordfjord Laks har prøvet ut en ny type LED-lys ved en oppdrettslokalitet. Målet har vært å se om lys kan gi utslag i graden av kjønnsmodning på laksen. I etterkant av utprøvingen kan Slagstad legge fram lovende resultater.
– Mens vi tidligere har opplevd høy og varierende kjønnsmodning ga det nye LED-lyset oss liten til ingen kjønnsmodning. Lysene ga større utslag en forventet, sier Slagstad.

Ingen depresjon

En annet viktig utslag av det nye LED-lyset er i hvilken grad fisken pådrar seg en liten «høstdepresjon».

– Det er vanlig å se noen ukers dropp i appetitten når man setter lyset på senhøstes. Det gir erfaringsmessig noe tapt vekstpotensiale. Dette er uheldig, siden sjøen ennå har god temperatur som fisken bør kunne vokse godt på, sier Slagstad.
Med det nye lyset oppnådde man denne gang en «sømløs» overgang fra naturlig lys til det kunstige, med full sprut i fôringen hele veien. Resultatene ved Nordfjord Laks fremkommer i etterkant av en vekstsesong med utprøving.
Det nye LED-lyset kunne også senkes ned til ønsket dyp, slik at eventuelle hensyn til aktivitetsområde for fisken kunne justeres for. En fordel med LED-lys er det lave strømforbruket, som ved Nordfjord Laks har vært på 1,6 W pr kvadratmeter.

Stabilt og rent

Ved siden av lysets spektrum er trolig også stabiliteten viktig. Dersom lyset i perioder faller bort vil det erfaringsmessig forvirre fisken, ifølge Slagstad.

– Det foregår en stor utvikling på denne fronten. Jeg regner med at dette handler om å gi fisken et behagelig lys med de rette naturlige bølgelengder. Samtidig vet vi at laksen kan skremmes av enkelte frekvenser. Jeg regner med at dette LED-lyset har rett sammensetning, at det er her forskjellen ligger, sier Slagstad.
Graden av kjønnsmodning og appetitt har store konsekvenser for både kvalitet og vekst, og slår dermed direkte inn på bunnlinjen i driften. Lyset som kom så bra ut av utprøvingen heter Smaragd og er levert av Bio Marine i Trondheim. Nordfjord Laks har besluttet å installere flere lys av samme type på lokaliteten før kommende vinter.

Scroll to top