Hyppigere hetebølger gir mindre oksygen

De siste femti årene har temperaturen i sjøen gradvis økt, samtidig som hetebølger forekommer oftere enn før. Kombinasjonen av temperaturøkning og hetebølger kan gi økte utfordringer for oksygennivået i oppdrettsmerder.

Ifølge Miljødirektoratet har temperaturen i de øverste 75 m i verdenshavene steget med ca. 0,11 ֯º֯C for hver tiårsperiode siden 1970-tallet. Videre har frekvensen av såkalte hetebølger, dvs. sesongmessige klart høyere temperaturnivåer enn normalt for årstida, doblet seg i løpet av de siste 40 årene.

Temperaturavvik januar – mai 2023 (grader C) i Nord-Atlanteren (NOAA, juni 2023)

- Havstrømmen langs kysten gjør at Norge har gunstige forhold for oppdrett, med høye temperaturer så langt nord. Men under en hetebølge øker sannsynligheten for lavt oksygennivå i merdanleggene. I tillegg trenger fisken mer oksygen når det er varmere i sjøen, sier forskningsleder Asbjørn Bergheim hos Bio Marine i Surnadal.

I praksis har temperaturen i sjøen steget med om lag en halv grad siden oppdrettseventyret startet og dette har også medført noe redusert oksygeninnhold i sjøen. - Det er ingen fare foreløpig på de fleste lokaliteter, men det er uansett viktig å holde oppsyn med oksygennivået for å unngå krisesituasjoner. Vi har sett hyppigere forekomst av algeoppblomstringer sommerstid, der særlig lav oksygentilgang natterstid forekommer, sier Bergheim.

I april – mai var Nord-Atlanteren inne i ei lang hetebølge der temperaturen steg fra 0,2 til 0,7 º֯C over normalnivået i løpet tre uker. 

- I slike perioder er det er mindre å gå på før oksygenmetningen i merdvolumet faller under anbefalt minimumsnivå på 70 – 80 %. Havforskningsinstituttet har vist at laks er mer sårbar for oksygensvikt ved høyere temperaturer, sier Bergheim, som anbefaler løpende oksygenmålinger på flere dyp i merdene, kombinert med referansemålinger utenfor anlegget. 

- Dette er avgjørende for å kunne vurdere forholdene for fisken og ikke minst om ekstra tiltak bør settes i verk. Faren for vekstbegrensende og kritisk lave nivåer er naturligvis størst ved høy temperatur og mye fisk i merdene, gjerne på ettersommeren og tidlig høst, sier Bergheim, som anbefaler enkle tiltak for å forhindre krisetilstander og å sikre velferden for fiskebestanden.

- Dersom situasjoner skulle oppstå kan det være greit å ha utstyr for hurtig tilsetting av oksygen i merdene tilgjengelig, alternativt utstyr for pumping av kaldere oksygenrikt dypvann oppover i merdene, sier Bergheim.

På grunne lokaliteter ved oksygensvikt kan direkte oksygentilsetting være eneste aktuelle tiltak mens pumping av dypvann vil være mer aktuelt ved tilstrekkelig dybde under merdene og tilgang på kjølig og oksygenrikt vann.

Scroll to top