Komplett system med luseskjørt, kompressor og Turbolift

Dype luseskjørt har vist seg svært effektive for å redusere påslag av lus og parasitter, og vil i mange tilfeller også beskytte mot amøber og alger i overflatesjiktet.  For en god del oppdrettsanlegg er det ønskelig å bruke skjørt i hele syklusen, men luseskjørt begrenser vannutskiftingen og reduserer vannkvaliteten og dermed også oksygeninnhold. 

For å bøte på dette har vi utviklet TurboLift.

Langt mer effektiv enn lufting i åpne vannmasser

Turbolift sørger for en mer helhetlig og effektiv utskifting av vannmassene bak luseskjørtet. Målinger og erfaring viser klart at Turbolift gir mer effektiv virkning enn en åpen diffusor.

Titan luseskjørt

Turbolift sørger for en mer helhetlig og effektiv utskifting av vannmassene bak luseskjørtet.

Guardian overvåker oksygen og temperatur