Highly reduced maturation with new LED light

A new type of LED-light gave neither maturation nor autumn depression for the salmon.

Fish farmer Leiv Slagstad at Nordfjord Laks has tried out a new type of LED-light at one of his farming sites. The objective was to see if a certain type of light could influence the degree of maturation of the salmon. After having evaluated the results post season, mr. Slagstad can reveal very interesting results.
“Previously we had a rather high and variable degree of maturation, however the new LED-light gave us practically no maturation at aal. The quality of the light seems to have a larger influence than I expected”, states mr. Slagstad.

No depression
An additional positive effect from using the new light is that the fish do not suffer from an “autumn depression”.
“Quite often we have seen a drop in feeding after turning on the lights in the autumn. This often influences the growth, leading to a lost potential for growing. This is quite unfortunate, since the sea often holds a good temperature for growth, which can be exploited for growth”, states mr. Slagstad.
With the new light, there was a seamless transition from the natural to the artificial light, with full throttle in the feeding all the way.
These results at Nordfjord Laks have been reported after a full year of ingrowing fish.
The new LED-light has the ability to be submerged to the preferred depth, with possible adjustments for fish activity. En fordel med LED-lys er det lave strømforbruket, som ved Nordfjord Laks har vært på 1,6 Watt pr kvadratmeter.

Stabilt og rent
Ved siden av lysets spektrum er trolig også stabiliteten viktig. Dersom lyset i perioder faller bort vil det erfaringsmessig forvirre fisken, ifølge Slagstad.
– Det foregår en stor utvikling på denne fronten. Jeg regner med at dette handler om å gi fisken et behagelig lys, av de rette naturlige bølgelengder. Samtidig vet vi at laksen kan skremmes av enkelte frekvenser. Jeg regner med at dette LED-lyset har rett sammensetning, at det er her forskjellen ligger, sier Slagstad.
Graden av kjønnsmodning og apetitt har store konsekvenser for både kvalitet og vekst, og slår dermed direkte inn på bunnlinjen i driften. Lyset som kom så bra ut av utprøvingen heter Smaragd og er levert av Bio Marine i Trondheim. Nordfjord Laks har besluttet å installere flere lys av samme type på lokaliteten før kommende vinter.

Scroll to top