SalMar tar i bruk flere typer undervannslys

Flere gode alternativer innen vekstlys er blitt tilgjengelig. For å sammenligne praktisk bruk og resultater skal SalMar ta i bruk ulike typer lys gjennom en hel vekstsesong. Rett lys er viktig for...

Satser videre på undervannslys til rekordsmolt

Både for fiskevelferd og visuell kontakt med fisken velger Trøndersmolt å kjøre videre med full undervannsbelysning til smolt med rekordartet vekst. Etter å ha testet forskjellige fabrikater landet man på to til...

Er det nok med ett lys per merd?

I dagens merdanlegg er det mye teknisk utstyr som må fjernes og monteres på nytt ved gjennomføring av nødvendige operasjoner i merdene, eksempelvis ved lusebehandling. Dette er tidkrevende og kostbare arbeidsoperasjoner. Et aktuelt tiltak er...

Stort behov for oksygen i lukkede flytesystemer

I mange av de lukkede eller semi-lukkede utviklingstillatelsene er det lagt opp til maksimale tettheter på 50 kg/kbm. Slike tettheter er umulig å gjennomføre uten jevn tilførsel av ekstra oksygen i vannet. ...

Ser stort potensiale i lokalprodusert oksygen

Chilensk produsent av oksygenanlegg ser spennende marked i norske merdanlegg. I Sør-Amerika er egenprodusert oksygen blitt stadig mer vanlig. Norske diffusorer benyttes allerede i stor skala. Så langt her det i Norge...

Bedre vannmiljø ved bruk av luseskjørt

Den nye enheten henter vann fra dypet av noten og opprettholder sirkulasjon i volumet innenfor luseskjørtet. Målet er å sikre god vekst og lusefritt miljø ved bruk av dype luseskjørt. Seksten år etter...

Vil forenkle fôrhåndteringen

Firmaene Kystteknikk og Bio Marine innleder samarbeid om salg og montasje av Valøyluka. I kombinasjon med akustiske formengdemålere vil man tilby løsninger som åpner for mer effektiv logistikk og mindre manuelt arbeid...

Veksttap med luseskjørt og aktuelle tiltak

Luseskjørt hemmer vannsirkulasjon og oksygentilgang og vil kunne forlenge produksjonstiden. Aktuelle tiltak er pumping av vann fra dypet eller tilsetting av oksygen. Les artikkel fra Norsk Fiskeoppdrett her...

Trådløs fôrmengdemåler klar for markedet

Norske merdanlegg blir stadig mer digitaliserte og styrt etter målinger av vannmiljø. Men i lang tid har man savnet en pålitelig måler for fiskefôr på lager. Nå ser det imidlertid ut til...

Scroll to top