Trådløs fôrmengdemåler klar for markedet

Norske merdanlegg blir stadig mer digitaliserte og styrt etter målinger av vannmiljø. Men i lang tid har man savnet en pålitelig måler for mengde fiskefôr på lager. Nå ser det imidlertid ut til...

Norsk teknologi til oppdrett i syden

Oppdrettsselskaper i varmere strøk ser til Norge for ny teknologi. Også innen behandling mot parasitter vinner også norske løsninger nytt terreng.

Svein Svengaard daglig leder for Bio Marine

Bio Marine i Trondheim ansatte 1. oktober Svein Svengaard som ny daglig leder. Svengaard er 52 år og fra Trondheim og har lang erfaring som bedriftsleder og forretningsutvikler. Svengaard har siste årene arbeidet som salgs-...

Scroll to top