Er det nok med ett lys per merd?

I dagens merdanlegg er det mye teknisk utstyr som må fjernes og monteres på nytt ved gjennomføring av nødvendige operasjoner i merdene, eksempelvis ved lusebehandling. Dette er tidkrevende og kostbare arbeidsoperasjoner. Et aktuelt tiltak er å...

Stort behov for oksygen i lukkede flytesystemer

I mange av de lukkede eller semi-lukkede utviklingstillatelsene er det lagt opp til maksimale tettheter på 50 kg/m3. Slike tettheter er umulig å gjennomføre uten jevn tilførsel av ekstra oksygen i vannet.   I...

Bedre vannmiljø ved bruk av luseskjørt

Den nye enheten henter vann fra dypet av noten og opprettholder sirkulasjon i volumet innenfor luseskjørtet. Målet er å sikre god vekst og lusefritt miljø ved bruk av dype luseskjørt. Seksten år etter at...

Vil forenkle fôrhåndteringen

Firmaene Kystteknikk og Bio Marine innleder samarbeid om salg og montasje av Valøyluka. I kombinasjon med akustiske formengdemålere vil man tilby løsninger som åpner for mer effektiv logistikk og mindre manuelt arbeid i...

Veksttap med luseskjørt og aktuelle tiltak

Luseskjørt hemmer vannsirkulasjon og oksygentilgang og vil kunne forlenge produksjonstiden. Aktuelle tiltak er pumping av vann fra dypet eller tilsetting av oksygen. Les artikkel fra Norsk Fiskeoppdrett her

Oppdrettslaksen i Bretagne trives under lysekronene

LED-lys har dempet stresset under overgang til sjøfasen, stimulert appetitten og bedret fôrfaktoren i vintersesongen. Saumon de France i Cherbourg vil i år fôre opp 450 tonn laks, og er som en småfisk...

Ingen kjønnsmodning med nytt LED-lys

Nytt LED-lys ga ingen kjønnsmodning og heller ingen høstdepresjon på laksen.  Oppdretter Leiv Slagstad ved Nordfjord Laks har prøvet ut en ny type LED-lys ved en oppdrettslokalitet. Målet har vært å se om lys...

Scroll to top