Norsk teknologi bidrar på Island

Island har svært få store dype fjordsystemer og forholdene er noe forskjellige fra i Norge. Norsk teknologi spiller en stor Islands fremtid innen oppdrett,  forteller Kjartan Lindbøl. Foto: Ice Fish Farm Norsk teknologi...

Plassering av lyskilder i oppdrettsmerder

Plassering av lyskilder i oppdrettsmerder Mye tyder på at horisontalt lys til fisken gir økt effekt for å forhindre kjønnsmodning sammenlignet med vertikal belysning fra oversida. Årsaken er at lyspåvirkning gjennom øynene er...

Hindrer tidlig kjønnsmodning av oppdrettstorsk

Hindrer tidlig kjønnsmodning hos oppdrettstorsk Møreforsking har på vegne av Ode gjennomført et prosjekt for å undersøke og dokumentere effekten av lysregime på oppdrettstorsk. Prosjektet viser at en gjennom systematisk og korrekt regime...

Lysbehov hos laks og belysning av laksemerder

Lysbehov hos laks og belysning av laksemerder Bruk av kunstig lys anses som en nødvendighet for å redusere eller eliminere tidlig kjønnsmodning hos oppdrettslaks. Lyssetting gjennom vinteren vil gradvis redusere forekomsten av kjønnsmodning den påfølgende sommeren,...

Kun et lys pr merd i lakseoppdrett

Kun et lys pr merd i lakseoppdrett Ved å redusere antall lyspunkter i merdene har Nordlaks Oppdrett mindre plunder og heft i forbindelse med driften, som f.eks. når en må inn og behandle...

Er det tilstrekkelig lysstyrke i norske oppdrettskar?

Artikkel av Asbjørn Bergheim, Bio Marine AS, Odd Ivar Lekang, NMBU og Håkon Hoel Olsen, NMBU Det foreligger overraskende lite publisert forskning på optimal lyssetting i RAS-anlegg for laks (Nofima, 2020). Blant annet...

Effektiv lyssetting i torskemerder

Torsk i oppdrettsanlegg har rikelig tilgang på fôr gjennom hele produksjonssyklusen som medfører at både hann- og hofisk blir kjønnsmodne seinest 24 måneder etter klekking (Skjæraasen et al. 2004; Karlsen et al. u.å.). Dette er 2 – 3...

SalMar tar i bruk flere typer undervannslys

Flere gode alternativer innen vekstlys er blitt tilgjengelig. For å sammenligne praktisk bruk og resultater skal SalMar ta i bruk ulike typer lys gjennom en hel vekstsesong. Rett lys er viktig for fiskevelferd...

Satser videre på undervannslys til rekordsmolt

Både for fiskevelferd og visuell kontakt med fisken velger Trøndersmolt å kjøre videre med full undervannsbelysning til smolt med rekordartet vekst. Etter å ha testet forskjellige fabrikater landet man på to til tre...

Scroll to top