Kun et lys pr merd i lakseoppdrett

Kun et lys pr merd i lakseoppdrett Ved å redusere antall lyspunkter i merdene har Nordlaks Oppdrett mindre plunder og heft i forbindelse med driften, som f.eks. når en må inn og behandle...

Er det tilstrekkelig lysstyrke i norske oppdrettskar?

Artikkel av Asbjørn Bergheim, Bio Marine AS, Odd Ivar Lekang, NMBU og Håkon Hoel Olsen, NMBU Det foreligger overraskende lite publisert forskning på optimal lyssetting i RAS-anlegg for laks (Nofima, 2020). Blant annet...

Effektiv lyssetting i torskemerder

Torsk i oppdrettsanlegg har rikelig tilgang på fôr gjennom hele produksjonssyklusen som medfører at både hann- og hofisk blir kjønnsmodne seinest 24 måneder etter klekking (Skjæraasen et al. 2004; Karlsen et al. u.å.). Dette er 2 – 3...

SalMar tar i bruk flere typer undervannslys

Flere gode alternativer innen vekstlys er blitt tilgjengelig. For å sammenligne praktisk bruk og resultater skal SalMar ta i bruk ulike typer lys gjennom en hel vekstsesong. Rett lys er viktig for fiskevelferd...

Satser videre på undervannslys til rekordsmolt

Både for fiskevelferd og visuell kontakt med fisken velger Trøndersmolt å kjøre videre med full undervannsbelysning til smolt med rekordartet vekst. Etter å ha testet forskjellige fabrikater landet man på to til tre...

Er det nok med ett lys per merd?

I dagens merdanlegg er det mye teknisk utstyr som må fjernes og monteres på nytt ved gjennomføring av nødvendige operasjoner i merdene, eksempelvis ved lusebehandling. Dette er tidkrevende og kostbare arbeidsoperasjoner. Et aktuelt tiltak er å...

Oppdrettslaksen i Bretagne trives under lysekronene

LED-lys har dempet stresset under overgang til sjøfasen, stimulert appetitten og bedret fôrfaktoren i vintersesongen. Saumon de France i Cherbourg vil i år fôre opp 450 tonn laks, og er som en småfisk...

Ingen kjønnsmodning med nytt LED-lys

Nytt LED-lys ga ingen kjønnsmodning og heller ingen høstdepresjon på laksen.  Oppdretter Leiv Slagstad ved Nordfjord Laks har prøvet ut en ny type LED-lys ved en oppdrettslokalitet. Målet har vært å se om lys...

Scroll to top