Sensor Globe - Mobil eller stasjonær miljøsonde med loggefunksjon

Bio Marine blir forhandler for Sensor Globe, en trådløs sonde som måler og lagrer verdier på oksygen, pH, temperatur og G-kraft.

Sensor Globe har justerbar egenvekt, monteres fast eller følger fisken i rør, pumper, transport, behandling eller annen håndtering. Kobles via Bluetooth.

Alle sensorene ligger inne i kula, som kan plasseres på et fast sted eller kan flyte omkring. Via egen app eller ditt dashboard kan du se data i sanntid, navigere dashbord og  zoome inn på et spesifikt sett med historiske data. Man kan gi tilgang eller eksportere og sende filene til andre.

Sensor Globe kan ballasteres til å flyte, synke eller ha nøytral oppdrift slik at den kan følge fisken. Dermed kan man bruke målinger til å optimalisere fiskevelferd og avdekke utstyrsproblemer. Ved at sonden flyte med fisken gjennom hele produksjonslinjen gjør Sensor Globe det mulig å simulere fiskens opplevelser.

SJØBASERT
Åpne eller lukkede merder, i fjord eller til havs, under håndtering, parasittbehandling, ved pumping, i brønnbåter, med leveranser, i ventemerder eller før slakting.

LANDBASERT
Gir viktig informasjon fra RAS eller i anlegg med gjennomstrømming, i oppdrettskar, luftere, på ulike dyp og under vaksine.

TRANSPORT, PUMPER & RØR
Følger fisken gjennom alle pumper og rørsystem gjennom hele transportprosessen, i brønnbåter, tankbiler eller ventemerder.

Se produktsiden

Scroll to top