Oksygen er en sentral velferdsindikator

Oksygen er en sentral velferdsindikator I dag er oppdretterne pålagt å dokumentere vannmiljøet med målinger på ett punkt på hver lokalitet. Det viser seg ofte at selv om målinger utenfor merdene tyder på...

Store variasjoner i miljøforholdene ved norske merdanlegg

Store variasjoner i miljøforholdene ved norske merdanlegg Oksygennivået i vannmassene omkring merdene vil kunne svinge betydelig. Oksygenfall kan dessuten skje inne i merdene som følge av fiskens forbruk. Optimal drift av merdanlegg krever...

Bio Marine blir Miljøfyrtårn

Surnadal kommunes ordfører Margrethe Svinvik (t.h) overrekker et synlig bevis for at Bio Marine er sertifisert Miljøfyrtårnbedrift, (f.v. innkjøpsleder Stine Bøe og HMS ansvarlig Solveig Haglund ved Bio Marine.  Bio Marine blir Miljøfyrtårn...

Nanobobler lite egnet for oksygenering i merder

Asbjørn Bergheim, som er forskningsleder i Bio Marine, gjør her rede for hvorfor han mener det er mikrobobler som bør brukes i merder i sjø når oksygen skal innløses, ikke de enda mindre...

Kun et lys pr merd i lakseoppdrett

Kun et lys pr merd i lakseoppdrett Ved å redusere antall lyspunkter i merdene har Nordlaks Oppdrett mindre plunder og heft i forbindelse med driften, som f.eks. når en må inn og behandle...

Torskeoppdrett med full miljøovervåking

Gadus Group har flere nye lokaliteter inne til vurdering, og selskapet ser etter steder der de belaster miljøet minst mulig. Foto: Gadus Group Torskeoppdrett med full miljøovervåking Gadus Group har installert en betydelig...

Bio Marine blir en del av Bluefront

Oksygentilsetting har blitt mer og mer brukt i oppdrettsnæringen, og investeringsfondet Bluefront Equity ser behovet for mer oksygen til bransjen fremover. Bluefront Equity har ved å kjøpe 59 prosent av aksjene nylig gått...

Er det tilstrekkelig lysstyrke i norske oppdrettskar?

Artikkel av Asbjørn Bergheim, Bio Marine AS, Odd Ivar Lekang, NMBU og Håkon Hoel Olsen, NMBU Det foreligger overraskende lite publisert forskning på optimal lyssetting i RAS-anlegg for laks (Nofima, 2020). Blant annet...

Scroll to top