Leverer system for nødoksygen til Rjukan

Eyvi inngikk nylig avtale med Biomarine om leveranse av nødoksygensystem til det landbaserte anlegget som bygges på Rjukan.Kilde: Hima Seafood Leverer system for nødoksygen til Rjukan Selskapet Eyvi har valgt nødsystem fra Bio...

Norsk teknologi bidrar på Island

Island har svært få store dype fjordsystemer og forholdene er noe forskjellige fra i Norge. Norsk teknologi spiller en stor Islands fremtid innen oppdrett,  forteller Kjartan Lindbøl. Foto: Ice Fish Farm Norsk teknologi...

Plassering av lyskilder i oppdrettsmerder

Plassering av lyskilder i oppdrettsmerder Mye tyder på at horisontalt lys til fisken gir økt effekt for å forhindre kjønnsmodning sammenlignet med vertikal belysning fra oversida. Årsaken er at lyspåvirkning gjennom øynene er...

Hindrer tidlig kjønnsmodning av oppdrettstorsk

Hindrer tidlig kjønnsmodning hos oppdrettstorsk Møreforsking har på vegne av Ode gjennomført et prosjekt for å undersøke og dokumentere effekten av lysregime på oppdrettstorsk. Prosjektet viser at en gjennom systematisk og korrekt regime...

Utvider med fôringsanlegg til RAS

Utvider med fôringsanlegg til RAS Gjennom et samarbeid med Betten Maskinstasjon skal Bio Marine selge fôringsanlegg til landbasert oppdrett. Automatene er norskutviklede og målet til selskapet er å utvikle løsninger til særlig RAS...

Hyppigere hetebølger gir mindre oksygen

Hyppigere hetebølger gir mindre oksygen De siste femti årene har temperaturen i sjøen gradvis økt, samtidig som hetebølger forekommer oftere enn før. Kombinasjonen av temperaturøkning og hetebølger kan gi økte utfordringer for oksygennivået...

Lysbehov hos laks og belysning av laksemerder

Lysbehov hos laks og belysning av laksemerder Bruk av kunstig lys anses som en nødvendighet for å redusere eller eliminere tidlig kjønnsmodning hos oppdrettslaks. Lyssetting gjennom vinteren vil gradvis redusere forekomsten av kjønnsmodning den påfølgende sommeren,...

Oksygen er en sentral velferdsindikator

Oksygen er en sentral velferdsindikator I dag er oppdretterne pålagt å dokumentere vannmiljøet med målinger på ett punkt på hver lokalitet. Det viser seg ofte at selv om målinger utenfor merdene tyder på...

Store variasjoner i miljøforholdene ved norske merdanlegg

Store variasjoner i miljøforholdene ved norske merdanlegg Oksygennivået i vannmassene omkring merdene vil kunne svinge betydelig. Oksygenfall kan dessuten skje inne i merdene som følge av fiskens forbruk. Optimal drift av merdanlegg krever...

Bio Marine blir Miljøfyrtårn

Surnadal kommunes ordfører Margrethe Svinvik (t.h) overrekker et synlig bevis for at Bio Marine er sertifisert Miljøfyrtårnbedrift, (f.v. innkjøpsleder Stine Bøe og HMS ansvarlig Solveig Haglund ved Bio Marine.  Bio Marine blir Miljøfyrtårn...

Nanobobler lite egnet for oksygenering i merder

Asbjørn Bergheim, som er forskningsleder i Bio Marine, gjør her rede for hvorfor han mener det er mikrobobler som bør brukes i merder i sjø når oksygen skal innløses, ikke de enda mindre...

Scroll to top