Aqualux 400/800 - S 

Aqualux 400W/800W LED retningsstyrt undervannslys brukes til lysstyring i alle typer landbaserte og sjøbaserte anlegg. Større og dypere merder krever mer lys i merdvolum med høy turbiditet og biomasse. 

Bruk av Aqualux 400/800 i merd er et effektivt virkemiddel for å forsinke kjønnsmodningen, noe som gir oppdretter fleksibilitet i produksjon. 

Aqualux 400/800 gir kortere produksjonstid, redusert dødelighet, bedre tilvekst og bedre fiskehelse. 

Aqualux 400/800 har et eget fargespekter med en blanding av LED med hvitt lys og grønt lys. Denne LED sammensetningen har vist seg effektiv og behagelig for både fisk og personell. 

Aqualux 400/800 er brukervennlig og lett å montere. Aqualux 400/800 leveres med softstart 60 min eller klargjort for DALI-kontroll. 

Aqualux 400/800 plasseres jevnt i hele merdvolumet for bedre og jevnere fordeling av fisken. 

Egenskaper

– Biologisk riktig LED-lys
– Energieffektiv
– Robust
– God lysdekning
– Forutsigbar produksjonstid
– Mindre stress
– Bedre vekst og kvalitet

 

Bruksområder

– Kar på land
– Åpne merder
– Lukket med
– Semi-lukket merd
– Nedsenkbare merder
– Offshore-merder

Arter

– Laks
– Ørret
– Regnbueørret
– Torsk
– Yellowtail kingfish

Tekniske data

Type:
Styring:
Dimensjoner:
Vekt:
Effekt:
Lysutbytte:
Levetid:
Lysvinkel:
Maks dybde:
Sertifisering: 

 

Aqualux 400W LED
Softstart 60 min, DALI
275 x 210 x 150 (mm)
5 kg
400W
130 lm/W
>50000 timer
120° retningsstyrt
100 m
CE 

 

Aqualux 800W LED
Softstart 60 min, DALI
350 x 280 x 200 (mm)
10 kg
800W
130 lm/W
>50000 timer
120° retningsstyrt
100 m
CE

 

Etter ønske kan Bio Marine foreta lysmålinger i anlegget